Hoppa till innehåll

Remissvar & skrivelser

Föreningen är medlemsföretagens remissinstans i olika utredningar, t.ex. inom områdena cyber, försvars, samhällssäkerhet, resursutnyttjande, styrning och organisation. Dessutom tar föreningen ibland fram skrivelser och hemställan till för marknaden viktiga beslut och processer.

Samtliga yttranden bereds i medlemsgrupperna där alla medlemmar får medverka. Förankringen omfattar flera läsningar och öppna diskussioner.

2019