Telefon

08-782 08 00
(Teknikföretagens växel)

E-post

Postadress

Säkerhets- och försvarsföretagen
Box 5510
114 85 Stockholm

Besöksadress

Storgatan 5, Stockholm

Annika Avén

Ansvarig Cyberförsvar

08-782 08 79
072-54011 61

fornamn.efternamn@soff.se

Ansvarig för bl.a. frågor om cyberförsvar.

Camilla Dättermark

Ansvarig administration och ekonomi

08-782 08 39
0722-32 78 78

fornamn.efternamn@soff.se

Catharina Stenius

Eventsansvarig med ansvar för bland annat evenemang, seminarier och utställningar

08-782 08 73
0702-69 45 22

fornamn.efternamn@soff.se

Elias Mibesjö

Konsult med ansvar för driften av "Försvarskarriär"

+46 736 25 57 10
+46 736 25 57 10

fornamn.efternamn@soff.se

Fredrika Storm

Konsult med ansvar för försvarsexportprojekt

+46 70 330 40 32

fredrika@fredrikastorm.se

Hanna Olofsson

Projektledare

+46 8 782 08 75
+46 72-521 76 60

fornamn.efternamn@soff.se

Matilda Karlsson

Internationell Projektledare

+46 (0) 782 08 78
+ 46 (0) 72 207 57 02

fornamn.efternamn@soff.se

Niklas Alm

Strategichef /Stf generalsekreterare med ansvar för strategiska och internationella frågor

08-782 08 77
070-782 46 11

fornamn.efternamn@soff.se

Robert Limmergård

Generalsekreterare

08-782 08 85
0702-83 56 90

fornamn.efternamn@soff.se

Ulf Dahlberg

Ansvarig Samhällssäkerhet

+46 (0)70 719 27 85

fornamn.efternamn@soff.se

Ansvarig för frågor inom Samhällssäkerhet.