Hoppa till innehåll
Joel Thungren/Försvarsmakten
Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten

Försvar

Frihet och demokrati ska inte tas för givet. I en alltmer instabil omvärld är en av statens viktigaste uppgifter att trygga säkerheten för sina medborgare och säkerställa förmågan att försvara sitt territorium. För att klara det behövs försvarsföretag. SOFF verkar därför för att främja företagens förmåga att möta försvarets behov, öka deras kunskap om marknaden, forskning- och teknikutveckling samt relevanta regelverk. 

Försvarsföretagen är en del av det mycket viktiga ekosystem som bygger vår gemensamma förmåga att försvara Sverige. En försvarsmakt kan endast fullgöra sin roll om den är utrustad med resurser och teknologier som möjliggör ett snabbt och effektivt sätt att möta hoten.  Den tekniska utvecklingen påverkar därför försvarets förmågeutveckling. Ett kompetent försvar kräver därtill hög nivå på operativ förmåga och robust försörjning av förmågan.  

Idag besitter många företag den nödvändiga tekniska kunskapen och förståelse som försvaret som kund kan gynnas av. Företag kan tillgodose och ibland skräddarsy krav för att utveckla och leverera lösningar till försvarsmakter. Det finns därför viktiga kopplingar mellan politik, förmåga och företag. 

Vårt tekniska kunnande är samtidigt en strategisk fördel, ett kunnande som garanteras av försvarsföretagen i Sverige. Export är avgörande för att vi ska utveckla kunnandet. Genom det blir vi en attraktiv samarbetspartner för andra länder och då kan vi bygga säkerhet tillsammans med de som delar våra värderingar om ett fritt och öppet demokratiskt samhälle.  

VÅR VERKSAMHET INOM FÖRSVAR 

När Sverige väljer att försörja försvaret med stöd av företag, från Sverige eller utlandet, är det val med många överväganden. Faktorer som tillgänglighet, utvecklingsrisk, eventuella strategiska underleverantörer, tillgång till förmågan över tid med mera, måste beaktas och balanseras. Marknaden är även reglerad med särskilda krav inom , och . För att företagens lösningar ska möta försvarets behov ställs krav på marknadsdialog. Därför skapar SOFF mötesplatser i form av bland annat medlemsgrupper för att samla branschens viktiga kunnande inom flera, för marknaden centrala, områden.  

Handel stärker och bevarar Sveriges samtidigt som den skapar relationer. Men den är även riskfylld och ofta är tillträdet till utländska marknader snåriga. Därför verkar vi för att öka företagens kunskaper om marknader, men även om , forskning- och teknikutveckling samt relevanta regelverk. Vi är även nationell branschkontakt för bland annat Nato och har samarbetsavtal på fjorton viktiga försvarsmarknader.  

VÅRA MEDLEMSFÖRETAG 

Starka företag bidrar till ett starkt förvar. Företagens kunskap om försvarssystem och underliggande teknik är nödvändig för att bygga förmåga ett kompetent försvar. Detta kan endast säkerställas genom internationellt konkurrenskraftiga företag med bred teknisk och produktionsteknisk kompetens. Värdet är en kompetent, uthållig försörjningstrygghet där företag genom teknik, kunskap och insatsvaror, bidrar till denna försörjning i alla faser. 

Hos SOFF samlas företag med innovativa lösningar för försvarsmakter. Företag som kan tillgodose, utveckla och leverera det soldater och sjömän behöver. Vi samlar ekosystemet – från ingenjörer och företag som är duktiga på att förstå framtida hot och stridsmiljö, till företag med komponenter, tjänster eller delsystem, innovatörer, entreprenörer eller företag med civila produkter. Ett ekosystem som löser försvarets behov. 

Läs mer om våra medlemsföretag inom försvar här.

Kontaktperson
Madelene Rydén Områdesansvarig försvar 08-782 08 69 076-608 64 77 madelene.ryden@soff.se

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang

Våra områden