Hoppa till innehåll
Foto: Astrid Amtén/Försvarsmakten
Värnpliktiga under inryckningsdagen på Såtenäs flygflottilj.

Kompetensförsörjning

Frågan om kompetensförsörjning är avgörande för att säkra försvars- och säkerhetsbranschens framtid. Därför har SOFF och försvarsmyndigheterna ett djupgående samarbete med särskilt fokus på kompetenser inom bland annat cybersäkerhet och säkerhetsskydd.

Varje dag arbetar tusentals personer hos försvarssektorns många företag och myndigheter. Att säkra en stark och långsiktig kompetensförsörjning till försvars- och säkerhetsbranschen är en av branschens viktigaste frågor. Den svenska försvarssektorn är dessutom världsledande inom bland annat forskning, etiska riktlinjer och teknisk innovation och flera yrkeskategorier representeras, så som ingenjörer, jurister, statsvetare, administratörer och soldater. Alla bidrar till att trygga vår demokrati och säkra det som är skyddsvärt i vårt samhälle. 

SOFF och försvarsmyndigheterna, med Försvarsmakten i spetsen, har därför ett avtalssamarbete i syfte att stärka kompetensförsörjning och attraktivitet. För att försvarssektorn ska lyckas med personal- och kompetensförsörjning krävs förmågan att attrahera, rekrytera och behålla kompetent personal. Parterna arbetar aktivt med att skapa en hållbar arbetsmarknad och vill med denna ambition bidra till att fler väljer en försvarskarriär, att vi ökar mångfalden på arbetsplatserna och erbjuder fler möjlighet till karriärväxling genom hela yrkeslivet. SOFF har ett särskilt fokus med riktade åtgärder på vissa kompetenser, såsom cybersäkerhet och säkerhetsskydd där behoven är särskilt stora.  

Plattformen Försvarskarriär är ett större samarbete mellan SOFF, Försvarsmakten, FMV, FRA och Fortifikationsverket och lyfter fram de många karriärmöjligheter som försvarssektorn erbjuder. Syftet med webbplatsen är att fånga upp intresserade personer, bredda bilden av försvarssektorn och visa vad en karriär här kan innebära. Här medverkar även flera av våra medlemsföretag. 

Kontaktperson
Hanna Olofsson Stabschef 08-782 08 75 072-521 76 60 hanna.olofsson@soff.se

Relaterade nyheter

Våra områden