Hoppa till innehåll
Bredda bilden
Foto: Bredda Bilden/Teknikföretagen

Forskning- och utveckling

Kunskap och teknik i Sverige bidrar till försvars- och säkerhetspolitisk handlingsfrihet, ökat internationellt inflytande och stärker Sveriges konkurrenskraft som en högteknologisk nation i världsklass. En förutsättning för en långsiktig och livskraftig försörjning av svensk försvarsförmåga är ett väl fungerande innovationssystem.

De företag som är verksamma i Sverige har hög kompetensnivå inom forskning och utveckling, samt inom framtagning och industrialisering av säkerhetslösningar och försvarsteknologi. Sektorn är en av de mest forskningsintensiva branscherna i förhållande till sin omsättning i Sverige. Svensk försvarsindustri är även mycket forskningsintensiv ur ett internationellt perspektiv och i vissa teknologiska nischer är svenskt kunnande världsledande. Framtida möjligheter och förmågan att bygga vidare på denna konkurrenskraftiga grund, avgörs till största del av fortsatta investeringar i forskning och teknologiutveckling i Sverige. 

SOFF anser att en gemensam grundsyn mellan myndigheter och företag när det gäller hur framtida risktagning och finansiering i betydande teknologiska projekt ska utformas, bör tas fram. Företagen kan inte bära risker och kostnader ensamma och det finns anledning att ta lärdom av och anpassa metodik till hur andra länder och aktörer agerar, framför allt i Europa, där risken delas eller affärsmodellen premierar utveckling. 

Relaterade nyheter

Våra områden