Hoppa till innehåll

SOFF kommenterar försvarsinnovationsstrategin

SOFF välkomnar regeringens initiativ på försvarsinnovationsområdet och uppskattar den möjlighet som vi, och medlemsföretagen, har haft till dialog i processen. Särskilt ser vi att regeringens förslag är positivt för våra små och medelstora företag samt för många civila företag som idag inte är verksamma på försvarsmarknaden. Vi kommer att se över hur vi kan bidra till genomförandet av agendan för att utveckla en miljö där innovation kan blomstra för att skydda Sverige.

• Sverige har en god förmåga att finna innovativa lösningar på samhällsutmaningar, inte minst inom försvarsområdet. Men de utmaningar vi står inför kräver något mer – och regeringens initiativ är ett steg i rätt riktning. Försvarsmyndigheterna har inte alla svar och till del inte alla frågor, menar Robert Limmergård generalsekreterare på SOFF.

• Försvarsinnovation är mer än teknik. Det handlar om att i grunden förändra hur vi arbetar inom försvarsområdet. Våra arbetssätt, våra beslutsprocesser, våra beteende, vår kultur – vi behöver tillsammans utveckla dessa ytterligare, konstaterar Limmergård som deltagit vid de försvarsinnovationssamtal som regeringen arrangerat under 2023.

Försvarsinnovationsdialogen har visat på en beslutsamhet att förändra kulturen och att tillsammans ta bort hinder för kreativitet för att bättre utnyttja den nyfikenhet och uppfinningsrikedom som finns. Dagens initiativ ger ytterligare ett ramverk att arbeta med former och prioriteringar och SOFF ser gärna att denna dialog fortsätter. Regeringens uppmaning till det bredare ekosystem visar på den vilja som finns att attrahera fler företag och ny teknik till försvarsmarknaden. Det är ett stort åtagande som kräver insatser från försvarsföretag, från försvarsmyndigheterna, från civila myndigheter – och civila företag.

• Det är viktigt att understryka att det nu inte endast handlar om vad vi behöver göra, utan också hur vi gör det. Det handlar inte bara om pengar, utan det handlar om partnerskap, avslutar Limmergård.

SOFFs inspel till dialogen samt kommande arbete med initiativet bereds av medlemsgrupper för -frågor.

Relaterade nyheter