Om SOFF

Vårt syfte är att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för försvars- och säkerhetsföretag i Sverige genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte.

Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksam industri skall få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Detta innebär i huvudsak att:

  • långsiktigt och strategiskt påverka framtida handelsförutsättningar
  • arbeta med marknadsfrämjande processer och aktiviteter

Båda dessa perspektiv görs riktat mot de prioriterade marknader som uttalats av medlemsföretagen.

SOFF har idag närmare 150 medlemsföretag och ca 100 är s.k. SMF-företag (små- och medelstora företag).  Företagen har närmare 30 000 anställda och omsatte 42 miljarder år 2020. Branschen sysselsätter ännu fler i underleverantörsledet.

SOFF samverkar med motsvarande organisationer i andra länder och är medlem i ASD (AeroSpace and Defence Association in Europe), i NIAG/PfP (Nato Industrial Advisory Group/Partnership for Peace) och har ett antal samverkansavtal med föreningar i andra länder.

Marknadsfrågor kommuniceras och diskuteras genom regelbundna kontakter med Regeringskansliet och riksdagen samt Försvarsmakten, Fortifikationsverket, FMV, FOI, ISP och Business Sweden.

Om du har frågor som berör säkerhets- och försvarsmarknaden får du gärna kontakta kansliet. SOFF arbetar för att öka förståelsen för de skäl som föreligger för att Sverige har kunskap och teknik för försvaret av samhällen. Vi bistår gärna med fakta, information och branschstatistik.

Genom den egna webbplatsen www.soff.se och i samverkan med medlemsföretagen sprids information om branschen, företagen och verksamheten. SOFF ger också ut ett antal nyhetsbrev.

Här finner du även en övergripande presentation av föreningen.

SOFF bedriver vår administration hos Teknikföretagen på Storgatan 5 i Stockholm. SOFF har ett strategisk samarbete med Teknikföretagen inom bl.a. cyberförsvar, samhällssäkerhet och försvar.