Hoppa till innehåll

Föreningens vision

SOFF verkar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för våra medlemsföretag på den svenska och internationella marknaden.

SOFFs ordförande lena Gillström och generalsekreterare Robert Limmergård. Foto: Hamid Ershad Sarabi

Branschens vision

Vi skapar trygghet i Sverige och världen genom att aktivt ta fram säkerhets- och försvarslösningar tillsammans med kunder och partners.

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en branschförening för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Vårt syfte är att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för försvars- och säkerhetsföretag genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte.  

För att företagen ska kunna verka och utvecklas framgångsrikt arbetar vi i huvudsak för att:

  • Långsiktigt och strategiskt påverka framtida handelsförutsättningar 
  • Arbeta med marknadsfrämjande processer och aktiviteter 

Föreningen verkar därmed för att påverka utformning och tillämpning av olika policyfrågor och regelverk som påverkar säkerhets- och försvarsmarknaden. 

SOFF har +200 medlemsföretag varav över 100 är s.k. -företag (små och medelstora företag) som har verksamhet inom bland annat samhällssäkerhet, cyberteknik och försvar. Föreningen vill under verksamhetsåret även stärka förståelsen av det bidrag och betydelsen företagen har för den svenska n samt stärka forsknings- och innovationsarbetet. 

Stort fokus på samverkan 

Samverkan med relevanta myndigheter, organisationer och näringsliv är en viktig del i vår verksamhet. Marknadsfrågor kommuniceras och diskuteras därför genom regelbundna kontakter med Regeringskansliet och riksdagen samt relevanta myndigheter exempelvis Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets verk (FMV), FOI, ISP och Business Sweden. Vi har även ett strategiskt samarbete med Teknikföretagen inom bland annat cyberförsvar, samhällssäkerhet och försvar.  

SOFF samverkar därtill med motsvarande organisationer i andra länder och är medlem i AeroSpace and Defence Association in Europe (ASD), i Nato Industrial Advisory Group (NIAG) samt har ett antal samverkansavtal med föreningar i andra länder. 

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se