Hoppa till innehåll
17 maj 2024
Advenica får order värd 2,1 MSEK från finsk myndighet
Advenica har fått en ny order gällande datadioder från en finsk myndighet. Ordern är värd 2,1 MSEK och leverans kommer att ske omgående. Advenica har lång erfarenhet av att arbeta med kunder som ställer mycket höga krav på säkerhetsteknik – kunder som efterfrågar lösningar som skyddar den mest skyddsvärda informationen. För att skydda sådan information …
Läs mer
10 maj 2024
Advenica får order värd 8,1 MSEK från svensk myndighet för nyutveckling av kryptoprodukter
Advenica har erhållit en ny order från en svensk myndighet gällande produktutveckling av nya kryptoprodukter. Ordern är värd 8,1 MSEK och leverans ska ske under kvartal 2 2024. Advenica är sedan länge en väletablerad och betrodd leverantör av cybersäkerhetslösningar till försvarskunder, både i Sverige och internationellt. Detta är kunder vars verksamhet kräver högassuranslösningar för att …
Läs mer
3 maj 2024
Advenica får order värd 2,5 MSEK från svensk myndighet
Myndigheter har ofta hand om information som kan vara värdefull både för samhället, myndigheten och för den enskilda människan. Blir sådan information förlorad eller felaktig kan det få katastrofala följder. Behovet av att skydda värdefull information ökar konstant och myndigheter behöver lösningar som ser till att känslig information är skyddad och att infrastruktur kan fungera, …
Läs mer
25 apr 2024
MilDef tecknar strategiskt hårdvarukontrakt i Estland värt 53 MSEK
Kontraktet avser integration av MilDefs taktiska IT-hårdvara i ett estniskt försvarsprojekt avseende pansarfordon. Detta är ett samarbete med en lokal estnisk partner och den största ordern hittills för MilDef på den estniska marknaden, därför strategiskt viktig. Leveranserna inleds 2024. Upphandlingen omfattar över 400 enheter av MilDefs skräddarsydda servrar, switchar, routrar och mediekonverterare. IT-lösningar för de …
Läs mer
25 apr 2024
Saab får order på utvecklingsresurser för Gripen
Saab har fått en order från Försvarets Materielverk, FMV, för att stötta framtida utveckling av Gripensystemet. Ordervärdet uppgår till 540 MSEK och avser arbete under verksamhetsår 2024. Beställningen från FMV är en förlängning av befintligt avtal och möjliggör fortsatt utveckling av Gripensystemet för det svenska försvaret och andra Gripenanvändare i världen. Ordern inkluderar drift och …
Läs mer
25 apr 2024
Advenica får order gällande datadioder, värd 1,5 MSEK, från myndighet i Sydeuropa
Advenica har erhållit en order gällande datadioder från en myndighet i Sydeuropa. Affären är värd 1,5 MSEK och leverans kommer att ske direkt. Pressmeddelande 24 april 2024 Myndigheter har ofta hand om stora mängder känslig information. Information som kan vara värdefull både för samhället, myndigheten och för den enskilda människan. Blir sådan information förlorad eller …
Läs mer
25 apr 2024
MilDef vinner tilläggsaffärer från BAE Systems Bofors värda 52 MSEK
Efter det i februari ingångna ramavtalet med BAE Systems Bofors har nu tilläggsordrar undertecknats gällande stryktålig hårdvara till artillerisystemet Archer. Beställningarna omfattar IT-utrustning såsom displayer, datorer och switchar, till ett värde av 52 MSEK. Leveranser sker med start 2025. Ramavtalet på tio år är startpunkten för ett fördjupat samarbete mellan MilDef och BAE Systems Bofors. …
Läs mer
Logotyp: W5 Solutions
25 apr 2024
W5 Solutions vinner ramavtal avseende målfigurer värt 60 MSEK
Försvarskoncernen W5 Solutions har erhållit ramavtal för målfigurer inom produktområdet Live-Fire Training från FMV. Ordervärdet uppgår till 60 miljoner SEK på en tidsperiod om tre år med möjlighet till förlängning om ett år. – Vi är glada över det fortsatta förtroende som FMV ger oss som leverantör. De produkter som det här avtalet avser kommer …
Läs mer
24 apr 2024
MilDefs dotterbolag Handheld vinner avtal om teknik för nanodrönare värt 69 MSEK
Handheld har fått i uppdrag att leverera ett stort antal operatörsdatorer för nanodrönare. Kunden är en global försvarskoncern, baserad i USA, som levererar nanodrönare för militär övervakning. Avtalet är en följdorder på det utvecklingsuppdrag som annonserades i juli 2023 och ordervärdet uppgår till 69 MSEK, med tillväxtpotential när leveranser av tillkommande kvantiteter påbörjas. Leveranser sker …
Läs mer
17 apr 2024
W5 Solutions erhåller beställning inom produktområdet Live-Fire Training från befintlig europeisk kund
Den snabbväxande nordiska försvarskoncernen W5 Solutions, har erhållit en beställning inom produktområdet Live-Fire Training från en befintlig europeisk kund. Ordervärdet uppgår till 32 miljoner SEK med en leveransplan under Q2 och Q3 2024, samt en option värd 48 miljoner SEK förväntad att realiseras under 2025 och 2026. Leveransen av systemet är avsett att förbättra utbildningsprocessen …
Läs mer
9 apr 2024
Saab får beställning på träningssystem från Storbritannien
Saab har tecknat ett treårigt kontrakt med det brittiska försvarsdepartementet gällande ytterligare förmåga till tränings- och simuleringssystem som Saab tidigare levererat till Storbritannien. Orderbeloppet är 60 miljoner GPB (cirka 730 miljoner SEK). Kontraktet inkluderar även optioner att utöka kontraktsperioden till 2030. Saab kommer att leverera träningssystem av typen Instrumented Live Training. Det är en typ …
Läs mer
3 apr 2024
Saab får beställning på utrustning för Gripen
Saab har fått en beställning från FMV på anskaffning av fler så kallade målutpekningskapslar av typen Laser Designator Pods LITENING 5, samt underhållsförmåga för dessa. Ordervärdet är 390 miljoner SEK. LITENING 5 är en målutpekningskapsel som nyttjas vid precisionsbekämpning av mål genom utpekning med laser samt målföljning. FMV har tidigare beställt denna version av kapseln …
Läs mer