Medlemsnyheter


Gripen E flyger med Meteor, #Saabgroup

Saab genomförde under oktober månad en lyckad provflygning med Gripen E och den långräckviddiga radarjaktroboten Meteor för första gången. Flygningen

Saab installerar radarsystem för markövervakning på Arlanda, #Saabgroup

radarsystem för markövervakning, som förbättrar säkerheten på flygplatser

Saab får beställning från FMV gällande tekniskt systemstöd för Gripen, #Saabgroup

Saab har erhållit en beställning från Försvarets Materielverk (FMV) gällande tekniskt systemstöd av Gripen C/D. Ordervärdet uppgår till cirka MSEK136

Saab and Lockheed Martin provide Modernized VTESS Code for the U.S. Army

Lockheed Martin, in partnership with Saab, has received a change order to the Vehicle Tactical Engagement Simulation System (VTESS) contract

Saab och Lockheed Martin förser den amerikanska armén med moderniserad VTESS-kod, #Saabgroup

Lockheed Martin har tillsammans med Saab tagit emot en ändringsorder för det VTESS-kontrakt (Vehicle Tactical Engagement Simulation System – taktiskt

Danmark nästa marknad för Military Work, #Military work

Kompetensförsörjningsföretaget Military Work expanderar och etablerar sig i Danmark. Etableringen är ytterligare ett led i Military Works tillväxt och kompletterar

Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer utser Scandinavian Risk Solutions (SRS) som leverantör av kvalificerade Säkerhetstjänster, #SRS Group

Avtalstiden är på tre år med start 1 december 2018 och med möjlighet till fyra års förlängning. Ramavtalet med SRS

Saab får beställning på AESA-antenn i X-bandet för stridsflyg, #Saabgroup

Saab har fått en beställning från USA på teknik av typen Aktivt Elektroniskt Styrd Antenn (AESA) i X-bandet, baserad på

Tempest Security AB (publ) tecknar avtal med Svenskt Näringsliv, #Tempest Security

Tempest Security AB (publ) har vunnit en upphandling av bevakningstjänster till Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer. Tempest kommer att leverera

Saab får order från Lettland på ammunition till Carl-Gustaf, #Saabgroup

Saab har fått en order från Lettlands försvarsministerium på ammunition till Carl-Gustaf®. Det totala ordervärdet är 170 MSEK. Beställningen på