Styrelse


Säkerhets- och försvarsföretagens styrelse instruerar generalsekreteraren och beslutar bl.a. om verksamhetsplan, medlemsärende, budget och medlemsgrupper. Säkerhets- och försvarsföretagens styrelserepresentanter verksamhetsåret 2018:

Föredragande: Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF

I enlighet med SOFF stadgar är minst två av styrelseplatserna vikta för små- och medelstora företagsrepresentanter.

Styrelsemöte med SOFF:s styrelse sommaren 2017

Styrelsemöte med SOFF:s styrelse sommaren 2017

För information om styrelsens arbete:

Robert Limmergård

Generalsekreterare

08-782 08 85
0702-83 56 90

fornamn.efternamn@soff.se