Styrelse


Säkerhets- och försvarsföretagens styrelse instruerar generalsekreteraren och beslutar bl.a. om verksamhetsplan, medlemsärende, budget och medlemsgrupper. Säkerhets- och försvarsföretagens styrelserepresentanter verksamhetsåret 2018:

Föredragande: Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF

I enlighet med SOFF stadgar är minst två av styrelseplatserna vikta för små- och medelstora företagsrepresentanter.

 

100 medlemsföretag ger styrka!

Tillsammans driver vi frågor för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Styrelsen inriktar de långsiktiga målen, medlemsgrupperna bereder föreningens förslag och verksamheter.

Sammanlagt genomförde 11 medlemsgrupper 47 möten under 2017 med 286 olika individuella representanter från våra medlemsföretag.

För information om styrelsens arbete:

Robert Limmergård

Generalsekreterare

08-782 08 85
0702-83 56 90

fornamn.efternamn@soff.se