Styrelse


Säkerhets- och försvarsföretagens styrelse instruerar generalsekreteraren och beslutar bl.a. om verksamhetsplan, medlemsärende, budget och medlemsgrupper.

Säkerhets- och försvarsföretagens styrelserepresentanter:

Föredragande: Robert Limmergård, generalsekreterare SOFF

I enlighet med SOFF stadgar är minst två av styrelseplatserna vikta för företagsrepresentanter från mindre företag.

 

+180 medlemsföretag ger styrka!

Tillsammans driver vi frågor för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Styrelsen inriktar de långsiktiga målen, medlemsgrupperna bereder föreningens förslag och verksamheter.

Under året 2023 bedrivs verksamheten i 13 medlemsgrupper. Totalt höll medlemsgrupperna ifjol 63 möten där 423 olika individer från medlemsföretag och myndigheter medverkade.

För information om styrelsens arbete:

Robert Limmergård

Generalsekreterare

08-782 08 85
0702-83 56 90

fornamn.efternamn@soff.se