Svensk förmåga i en osäker värld

SOFF:s tidning 2019

Medlemskap hos SOFF

Stärker branschen och främjar samarbete

SOFF:s jobbsajt

Lediga tjänster hos våra medlemsföretag.

Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige
SOFF verkar för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar för medlemsföretagen genom att främja deras marknadstillträde och handelsutbyte