Hoppa till innehåll
17 jun 2024
Eurosatory 2024 – gemensam monter
Eurosatory är den största försvars- och säkerhetsutställningen i Europa. De som ställer ut är främst företag vars kunder är militär, polis, säkerhetspolis, specialstyrkor, och större företag med säkerhetsprodukter eller -tjänster. Utställningen besöks av myndighetsföreträdare från framförallt Europa men även övriga världen. För att bygga ett starkare ”Team Sweden” ordnar SOFF en gemensam Sverigemonter vid Eurosatory …
Läs mer
18 jun 2024
Möte med medlemsgruppen för Cyberförsvar
Cyberförsvarsgruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse för och verksamhet inom cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppen arbetar utefter en årligt fastställd handlingsplan med identifierade mål och aktiviteter. Syftet med mötet är att utveckla föreningens positioner inom cyberområdet, att besluta om kommande aktiviteter och dess inriktning samt att nätverka mellan medlemsföretagen. Målsättningen är att det ska …
Läs mer
24 jun 2024
SOFF i Almedalen 2024
25 juni – en heldag med seminarium på Soldathemmet Föreningen kommer att medverka i Almedalen. Vår erfarenhet är att samtalen är viktiga för att öka insikten i frågor om exempelvis samhällssäkerhet, säkerhetspolitik och cyberförsvar. I år blir det en intensiv vecka med många intressanta möten och evenemang och liksom tidigare år kommer vi att medverka …
Läs mer
28 aug 2024
Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd
Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses som ett komplement till medlemsgrupperna för Cyberförsvar och den Legala gruppen. Ordförande är Martin Waern, SRS Security; vice …
Läs mer
28 aug 2024
Medlemsmöte med mindre företag (SMF-gruppen)
Möte den 28 augusti kl. 13.00-15.00. Medlemsgruppen för mindre företag möte (SMF-gruppen) arbetar med att lyfta frågor och förutsättningar med påverkan för de mindre företagen som inte hanteras av andra medlemsgrupper. Gruppen fångar de strategiska utmaningarna och konkretiserar de lösningar vilka underlättar för mindre företag att framgångsrikt verka på försvars- och säkerhetsmarknaden. Mötesboken som finns …
Läs mer
28 aug 2024
Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet
Den 28 augusti kl 10.00-11.30 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet möte. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom …
Läs mer
30 aug 2024
Möte med medlemsgruppen för Miljö- och hållbarhetsfrågor
Gruppen utgör nätverk för företagens miljökompetenser samt utgöra kunskapsstöd, bl.a. ta fram måldokument, kunskapssamlingar samt kommunikationsmaterial. Gruppen ska även arbeta med övergripande relaterade frågor som är av nytta för medlemsföretagen inom exempelvis cirkulär ekonomi, miljö och klimat och externa samarbeten.
Läs mer
30 aug 2024
Möte med medlemsgruppen för FOU-frågor
SOFF:s medlemsgrupp för forskning och innovation har möte den 30 augusti kl. 10.00-12.00. På agendan (mötesboken uppdaterad på SOFF-Portalen) bl.a. Vi kommer även att diskutera Sveriges bidrag till Diana, kommande arbete med arbetsprogrammen inom Europeiska försvarsfonden (EDF).
Läs mer
3 sep 2024
MSPO 2024 – gemensam monter
Business Sweden planerar för att ordna en gemensam svensk monter under utställningen MSPO 2024. Utställningen genomförs den 3-6 september i Kielce, Polen. Man har preliminärbokat en monter på 50 kvm i Hall F direkt bredvid Saab. Här finns det plats för upp till 10 utställare i 5 kvm montrar.Business Sweden kommer att leda planeringen med …
Läs mer
3 sep 2024
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 3 september kl. 10.00 – 12.00 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
3 sep 2024
Möte med medlemsgruppen för legala frågor
Den 3 september kl. 13.00 – 15.00 har SOFF:s medlemsgrupp för legala frågor möte. Gruppen bereder föreningens yttrande i frågor av legal karaktär som inte behandlas av andra medlemsgrupper, exempelvis dataskyddsförordningen, samt mer tekniska lagändringar som identifieras av andra medlemsgrupper. Dagordning och kallelse sänds ut av kansliet. För mer information, vänligen kontakta Robert Limmergård.
Läs mer
3 sep 2024
Möte med medlemsgruppen för exportkontroll
Den 3 september kl. 10.00-12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för exportkontroll möte. Gruppen arbetar företrädelsevis med tekniska och legala aspekter inom exportkontrollområdet. Kallelse och agenda sänds ut av SOFF:s kansli. För mer information, vänligen, kontakta: Robert Limmergård.
Läs mer