Kalendarium

Cybersäkerhetsramverk CMMC

Cybersäkerhetsramverk Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) är Pentagons nya regelverk för cybersäkerhet. Inför att det nya regelverket skulle publicerat arrangerade

Länk (digitalt)

17 april 2020

Plats Länk vilket skickas ut kort innan samtalet.
Tid Kl. 10.00-12.00

Möte med medlemsgrupp Industrisamverkan

Den 20 april 2020 samlas SOFF:s medlemsgrupp Industrisamverkan för möte. Gruppen är ett forum för att forma dialogen med svenska-

Stockholm

20 april 2020

Plats Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen)
Tid Kl. 13.00 - 16.00

Attachédag 2020 – digitala möten

UPPDATERING DEN 31 mars: Attachédagen kommer endast att genomföras med digitala möten och miniutställningen ställs in. Genom att klicka på

Stockholm

27 april 2020

Plats Digitala möten
Tid 11:00-längst 17:00

Träffpunkt: Säker innovation – SENARELAGD TILL 10 NOVEMBER

TRÄFFPUNKT: Säker Innovation flyttas till den 10 november SOFF och Teknikföretagen välkomnar företag och myndigheter till en networking-dag med fokus

Stockholm

5 maj 2020

Plats Norra Latin, Stockholm
Tid Kaffe från 09:00

Konferens 09:30 till ca 15:30

Mingel fram till 17:00

Möte med medlemsgrupp Strategisk Försörjning

Den 6 maj 2020 har medlemsgruppen Strategisk Försörjning möte. Samlande grupp för gränsytan mot försvarsmyndigheter och försvarsdepartement avseende förståelsen för-

Stockholm

6 maj 2020

Plats Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen)
Tid Kl. 10.00 - 13.00 (inkl. enklare lunchwrap)