Kalendarium

Rundabordssamtal Exportkontroll – internationella materielsamarbeten

Är det möjligt att förena exportkontrollregler i internationella samarbetsprojekt? Trots gemensamma internationella lagar och regler om exportkontroll och icke-spridning, sker

Stockholm

25 augusti 2020

Plats Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl. 13.00-15.00 (gemensam lunch med start kl. 12.00 för intresserade).

Möte med medlemsgruppen för Samhällssäkerhet

Den 25 augusti 2020 kl. 09.30 – 12.00 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet och civilt försvar möte. Samhällssäkerhetsområdet blir allt

Stockholm

25 augusti 2020

Plats Storgatan 5 (Teknikföretagen) i Stockholm (med reservation för ändring av plats)
Tid Kl. 09.30 - 12.00

SOFF Styrelsemöte

Den 26 augusti 2020 kl.13.00 – 16.00 har SOFF styrelsemöte. Läs mer om styrelsen här.

Stockholm

26 augusti 2020

Plats SOFF, Storgatan 5, Stockholm
Tid Kl. 13.00 - 16.00

SOFF:s möte med medlemsgrupp Tjänster

Den 1 september 2020 kl. 13.00 – 15.00 har Tjänstegruppen möte. Arbetsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte

Stockholm

1 september 2020

Plats Storgatan 5, Stockholm (Teknikföretagen)
Tid Kl. 13.00 - 15.00

NDIS 2020 – Senarelagt

UPPDATERING 31 mars: NDIS 2020 är senarelagt till 2021. Nya datum kommer att meddelas längre fram. NDIS 2020 – Nordic

Danmark

1 - 3 september 2020

Plats Danmark
Tid Senarelagt till 2021.
Nya datum kommer att meddelas längre fram.