Hoppa till innehåll
7 jun 2023
Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet
Den 7 juni kl. 13:00-16:00 (+ mingel till kl 18:00) har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet möte. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för …
Läs mer
7 jun 2023
Seminarium om public service vid krig
Den 7 juni kör Samhällssäkerhetsgruppen sitt sista möte innan sommaren. Vi passar på att i anslutning till detta bjuda in till seminarium om public service vid krig. Från kl. 14:00 bjuds på fika och kl. 14:30 börjar seminariet ”Public service, demokratin och kriget – ett samtal om svensk public service roll och verksamhet vid krig …
Läs mer
7 jun 2023
Möte med föreningsstyrelsen
Den 7 juni 2023 kl.13.00 – 16.00 har SOFF styrelsemöte. Läs mer om styrelsen här.
Läs mer
8 jun 2023
Nato och försvarsföretagen
Den 8 juni arrangerar SOFF ett heldagsseminarium med temat Nato. Seminariet vänder sig till samtliga företag som eftersöker kunskap om Nato. Som medlem i Nato förändras förutsättningarna för Sverige samtidigt som nya möjligheter öppnas upp, inte minst för försvarsföretagen. Denna informationsdag syftar till att fördjupa kunskapen hos företag om vad ett medlemskap i Nato innebär …
Läs mer
13 jun 2023
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 13 juni kl. 13.00 – 15.30 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
13 jun 2023
Möte om föreningens arbete inom ”ESG”
Den 13 juni kl. 09.30 – 12.00 kommer ett möte om föreningens arbete inom ESG att hållas, dvs det sociala, miljön och ekonomin arbetet inom hållbarhet. ESG står för Environmental, Social samt Governance. Mötet kommer att behandla tillvägagångssätt för föreningen att tydliggöra och stärka kopplingen mellan branschens hållbarhetsarbete och möjligheter på kredit- och kapitalmarknaden – …
Läs mer
19 jun 2023
Swedish Security Forum
SOFF arrangerar i juni Swedish Security Forum ´23 för diskussion om Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Den 19-20 juni samlar vi representanter från olika organisationer för att utbyta åsikter, diskutera och debattera den säkerhetspolitiska utvecklingen brett. Följ seminariet digitalt live eller i efterhand och ta del av programmet på swedishsecurityforum.se. SOFFs medlemsföretag – kontakta kansliet för anmälningslänk. …
Läs mer
20 jun 2023
Möte med medlemsgruppen för Cyberförsvar
Cyberförsvarsgruppen samlar aktörer hos medlemsföretagen med intresse för och verksamhet inom cyberförsvar, kommunikation och ledningsfrågor. Gruppen arbetar utefter en årligt fastställd handlingsplan med identifierade mål och aktiviteter. Syftet med mötet är att utveckla föreningens positioner inom cyberområdet, att besluta om kommande aktiviteter och dess inriktning samt att nätverka mellan medlemsföretagen. Målsättningen är att det ska …
Läs mer
21 jun 2023
Breiefing om amerikanska regelverk som styr investeringar
Den 21 juni arrangerar SOFF och Teknikföretagen en breifing (hybrid; på plats på Storgatan 5 eller digitalt via Teams) om främst det amerikanska regelverket för granskning av utländska investeringar.  Mot bakgrund av ett försämrat geopolitiskt läge genom en rad länder i EU, tillika UK och USA successivt regleringar för kunna förhindra oönskade uppköp. Regleringarna ger …
Läs mer
29 aug 2023
Möte med medlemsgruppen för samhällssäkerhet
Den 29 augusti kl. 10.00-11.30 har SOFF:s medlemsgrupp för Samhällssäkerhet möte. Samhällssäkerhetsområdet blir allt viktigare, inte minst för att möta nya utmaningar, bidra till uppbyggnaden av civilt försvar samt hantera det digitala samhällets beroenden. Gruppen verkar för att öka kunskapen och dialogen kring branschens möjligheter. Den är även beredningsgrupp för remisser, positioner och förslag inom …
Läs mer
30 aug 2023
Möte med medlemsgruppen för Miljö- och hållbarhetsfrågor
Gruppen utgör nätverk för företagens miljökompetenser samt utgöra kunskapsstöd, bl.a. ta fram måldokument, kunskapssamlingar samt kommunikationsmaterial. Gruppen ska även arbeta med övergripande relaterade frågor som är av nytta för medlemsföretagen inom exempelvis cirkulär ekonomi, miljö och klimat och externa samarbeten.
Läs mer
31 aug 2023
Möte med medlemsgruppen för säkerhetsskydd
Nästa möte med medlemsgruppen hålls den 31 augusti kl. 10.00-14.00. OBS! Detta genomförs endast fysiskt på Storgatan 5. Gruppen bereder och diskuterar frågor om skyddsvärd information, informationssäkerhet samt om det som innefattas i säkerhetskänslig verksamhet. Gruppen utgör nätverk för kunskapsuppbyggande och kontakt med berörda myndigheter. Fokuserat område utgörs av Säkerhetsskyddslagen, där denna grupp bör ses …
Läs mer