Hoppa till innehåll
11 dec 2023
Möte med medlemsgruppen för Kompetensförsörjning
Den 11 december kl. 13:00-14:00 har Kompetensförsörjningsgruppen sitt sista möte för 2023. Gruppen arbetar med att ta fram samt aktivt arbeta med prioriteringar och mål för föreningens strategiska kompetensförsörjningsarbete. Gruppens prioriterade frågor för 2023 är: Kallelse och mötesagenda publiceras på SOFF-portalen. OBS! Mötet kommer att efterföljas av ett tillfälle att träffa och presentera företagens erbjudande …
Läs mer
12 dec 2023
European Conference on Skills in the Defence sector
Den 12 december anordnar SOFF tillsammans med EU-kommissionen och Teknikföretagen konferensen ”European Conference on Skills in the Defence sector”. Konferensen genomförs inom ramen för det europiska närverket för försvarsrelaterade regioner (ENDR). Konferensen kommer att samla europeiska företag, myndigheter, akademi och forskningsinstitut för att utbyta kunskap om utmaningar kopplat till framtida tillgång på rätt kompetens för …
Läs mer
13 dec 2023
Genomgång av de årliga deklarationerna till ISP
ISP gästar SOFF för ett informationspass där de årliga deklarationerna och redovisningarna till ISP presenteras och utförligt förklaras. Evenemanget riktas främst till företag och myndigheter som tillhandahåller krigsmateriel men även exportörer av PDA berörs. Det går att delta fysiskt på plats eller digitalt via Teams. Kaffe finns från kl. 09.30. Från ISP deltar enhetschef David …
Läs mer
19 jan 2024
Ny hos SOFF – informationsmöte för nya medlemmar och kontaktpersoner
Den 19 januari kl. 14.00 till ca 15.30 inbjuder vi nya och gamla representanter till ett informationsmöte om föreningens verksamhet, arbete och hur du som medlemsföretag bäst kan ta fördel av ditt medlemskap. Informationsmötet hålls digitalt via Teams. Introduktionen vänder sig till såväl företagens kontaktpersoner såsom andra inom organisationen, exempelvis på dotterbolag, och ger tips på …
Läs mer
22 jan 2024
Försvarsmarknadsdag Tyskland
Tillsammans med vår systerförening BDSV arrangerar SOFF en försvarsmarknadsdag i Stockholm den 22-24 januari. Syftet är att skapa förutsättningar till nätverksskapande med tyska försvarsföretag; systemintegratörer och underleverantörer. Programmet inkluderar tre delmoment;– Försvaret idag; svensk-tyska presentationer från försvarsmyndigheter om utmaningar och framtida behov samt vad innebär det svensk-tyska försvarssamarbetet.– Erfarenheter från samarbete; exempel från tyska och …
Läs mer
31 jan 2024
Försvarsentreprenörsdagen 
Den 31 januari arrangerar vi försvarsentreprenörsdagen – ett seminarium främst riktad till försvarsentreprenörer. Försvaret av Sverige kräver duktiga, vassa små och medelstora företag med nya innovationer och lösningar. Dagen har fokus på mindre företags möjligheter inom upphandling och samarbete – samt på företagens erbjudanden. Inledningsvis berättar Försvarsdepartementet om sin politik för mindre företag. Utöver att Försvarsmakten …
Läs mer
7 feb 2024
Möte med föreningsstyrelsen
SOFF:s styrelse inriktar de långsiktiga målen, instruerar generalsekreteraren och beslutar bland annat om verksamhetsplan, medlemsärende, budget och ledning av föreningens medlemsgrupper.
Läs mer
14 feb 2024
Cyberförsvarsdagen 2024
Den 14 februari 2024 samlas +200 aktörer verksamma inom Sveriges cyberförsvar för en inspirerande heldagskonferens. Cyberförsvarsdagen syftar till att lyfta dagens och framtida behov, utmaningar och möjligheter för ett cyberförsvar av samhällets kritiska cyberinfrastruktur. Dagen möjliggör nätverksmöjligheter och dialogplatser och syftar till att synliggöra samverkansmöjligheter mellan offentlig och privat sektor.Målsättningen med dagen är att belysa …
Läs mer
Illustration: Anna Fridh
6 mar 2024
Artificiell intelligens inom säkerhet och försvar
Den 6 mars arrangerar SOFF en dag inriktad på Artificiell Intelligens (AI) inom säkerhet och försvar. Dagen syftar till att underlätta nätverkande och relationsskapande inom branschen i ämnet Artificiell Intelligens (AI). Målsättningen med dagen främja kunskapsbyggande kring AI:s roll och betydelse för säkerhet- och försvarssektorn, de utmaningar som AI-teknik medför, samt hur AI kan bidra …
Läs mer
NIS nät- och informationssäkerhetsdirektivet
19 mar 2024
Mötesplats Samhällssäkerhet 2024
Den 19-20 mars arrangeras Mötesplats Samhällssäkerhet. Mötesplatsen riktar sig till de som är engagerade i frågor rörande samhällssäkerhet, totalförsvar, krisberedskap och strategiskt säkerhetsarbete. SOFF kommer liksom tidigare år att engagera sig i mötesplatsen. För mer information för SOFF:s medlemmar, vänligen kontakta Kristina Syk på SOFF.
Läs mer
3 apr 2024
Möte med föreningsstyrelsen
SOFF:s styrelse inriktar de långsiktiga målen, instruerar generalsekreteraren och beslutar bland annat om verksamhetsplan, medlemsärende, budget och ledning av föreningens medlemsgrupper.
Läs mer
15 apr 2024
Fördjupningsseminarier 2024
Fördjupningsseminarier 2024 kommer att hållas den 15 – 17 april. Fördjupningsseminarierna går djupare in i befintlig och kommande behovsplanering. Fördjupningarna kommer att beröra områden så som: Vi kommer att genomföra dessa dagar som fysiska event utan möjlighet att kunna delta digitalt.
Läs mer