Hoppa till innehåll

Affärskluster – soldatburna vapen

Den 4 september arrangerar SOFF ett nätverksmöte som ger medlemsföretagen möjlighet att finna nya samarbetspartners på områden som eldhandvapen och lätta vapen. Syftet med eventet är dels kunskapsspridande om olika företags verksamheter och produkter inom arbetsområdet, dels nätverksskapande mellan företagen för att finna samarbetsmöjligheter.

Vid mötet deltar även representanter från FMV med ansvar för området.

Genom att öka kunskaperna om medlemsföretagens produkter och tjänster relaterat till fordon hoppas vi att medlemmarna kan ”klustra” ihop erbjudanden och tillsammans vinna större ar på området.

Stockholm
4 september 2024

Plats

SOFF, Storgatan 5

Tid

Kl. 09.30-14.00 inkl. lunch

Organisatör

Säkerhets- och försvarsföretagen

Till anmälan
Kontaktperson
Vendela Risendal Projektkoordinator 08-782 08 71 072-217 66 98 vendela.risendal@soff.se

Relaterade evenemang