Hoppa till innehåll
7 dec 2023
Affärskluster – Containerns roll i försvarslogistik
Det är av central vikt att det finns en välfungerande logistikkedja, inte minst vid kris, operationer och krig. Idag finns flera medlemsföretag som specialiserar sig på containrar och logistik. Exempelvis genom framtagning av containrar, lyftanordningar, inredning (sjukvård, bespisning, ledning, luftvärn m.m.) som använder containrar för baser, eller tar fram tracking och logistiklösningar för hantering av …
Läs mer
22 jan 2024
Försvarsmarknadsdag Tyskland
Tillsammans med vår systerförening BDSV arrangerar SOFF en försvarsmarknadsdag i Stockholm den 22-24 januari. Syftet är att skapa förutsättningar till nätverksskapande med tyska försvarsföretag; systemintegratörer och underleverantörer. Programmet inkluderar tre delmoment;– Försvaret idag; svensk-tyska presentationer från försvarsmyndigheter om utmaningar och framtida behov samt vad innebär det svensk-tyska försvarssamarbetet.– Erfarenheter från samarbete; exempel från tyska och …
Läs mer
31 jan 2024
Försvarsentreprenörsdagen 
Den 31 januari arrangerar vi försvarsentreprenörsdagen – ett seminarium främst riktad till försvarsentreprenörer. Försvaret av Sverige kräver duktiga, vassa små och medelstora företag med nya innovationer och lösningar. Dagen har fokus på mindre företags möjligheter inom upphandling och samarbete – samt på företagens erbjudanden. Inledningsvis berättar Försvarsdepartementet om sin politik för mindre företag. Utöver att Försvarsmakten …
Läs mer
Illustration: Anna Fridh
6 mar 2024
Artificiell intelligens inom säkerhet och försvar
Den 6 mars arrangerar SOFF en dag inriktad på Artificiell Intelligens (AI) inom säkerhet och försvar. Dagen syftar till att underlätta nätverkande och relationsskapande inom branschen i ämnet Artificiell Intelligens (AI). Målsättningen med dagen främja kunskapsbyggande kring AI:s roll och betydelse för säkerhet- och försvarssektorn, de utmaningar som AI-teknik medför, samt hur AI kan bidra …
Läs mer
16 apr 2024
Fördjupningsseminarier 2024
Fördjupningsseminarier 2024 kommer att hållas den 16 – 17 och 23 – 24 april. Fördjupningsseminarierna går djupare in i befintlig och kommande behovsplanering. Fördjupningarna kommer att beröra områden så som: Vi kommer att genomföra dessa dagar som fysiska event utan möjlighet att kunna delta digitalt.
Läs mer
18 apr 2024
Connecting business to retain military advatage 2024
Den 18-19 april 2024 genomför vi, tillsammans med våra systerföreningar ADS, AFDA och DI, den tredje upplagan av ”Connecting businesses to retain military advantage”. Denna gång kommer seminariet att genomföras i Fredericia. Evenemanget stöds av Försvarsdepartementen i Storbritannien, Finland och Danmark och inkluderar ett seminarium och möjligheter till B2B-möten mellan de deltagande företagen.● Ta del av information om kommande …
Läs mer
17 jun 2024
Eurosatory 2024 – gemensam monter
Eurosatory är den största försvars- och säkerhetsutställningen i Europa. De som ställer ut är främst företag vars kunder är militär, polis, säkerhetspolis, specialstyrkor, och större företag med säkerhetsprodukter eller -tjänster. Utställningen besöks av myndighetsföreträdare från framförallt Europa men även övriga världen. För att bygga ett starkare ”Team Sweden” ordnar SOFF en gemensam Sverigemonter vid Eurosatory …
Läs mer
BAE Systems Hägglunds visar upp Bvs10
17 sep 2024
Nordic Defence Industry Seminar (NDIS)
The biennial Nordic Defence Industry Seminar (NDIS) is the only platform in the Nordics region that brings together the defence sector to innovate and share knowledge. NDIS 2024 will be held on 17-19 September at Sundvolden outside Oslo, Norway. NDIS is an invaluable international biannual Nordic event, as it provides an excellent opportunity to meet …
Läs mer
16 jun 2025
Swedish Security Forum
SOFF arrangerar Swedish Security Forum ´25 för diskussion om Sveriges säkerhets- och försvarspolitik. Den 16-17 juni samlar vi representanter från olika organisationer för att utbyta åsikter, diskutera och debattera den säkerhetspolitiska utvecklingen brett. Följ seminariet digitalt live eller i efterhand och ta del av programmet på swedishsecurityforum.se. Kontakta kansliet för mer information.
Läs mer