Hoppa till innehåll
27 maj 2024
Affärskluster – fordon till försvaret
Den 27 maj arrangerar SOFF ett nätverksmöte som ger medlemsföretagen möjlighet att finna nya samarbetspartners på fordonsområdet. Syftet med eventet är dels kunskapsspridande om olika företags verksamheter och produkter inom arbetsområdet, dels nätverksskapande mellan företagen för att finna samarbetsmöjligheter.  Vid mötet deltar även representanter från FMV med ansvar för stridsfordon, stridsvagn och olika typer av …
Läs mer
29 maj 2024
Workshop om försvarsmateriel med 3d-skrivare/additiv tillverkning
SOFF arrangerar den 29 maj ett seminarium och workshop om hur 3d-skrivare/additiv tillverkning kan användas för produktion av försvarsmateriel. Denna typ av tillverkningsmetod används idag men har en stor potential att bli en än större faktor i framtidens materielförsörjning. På plats kommer FMV att medverka och berätta om deras tankar om additiv tillverkning och vad …
Läs mer
30 maj 2024
Möte med medlemsgruppen Strategisk försörjning
Den 30 maj kl. 13.00 – 15.30 träffas medlemsgruppen för Strategisk försörjning. Detta är SOFFs samlande grupp för gränsytan mot försvarsmyndigheter och Försvarsdepartement avseende förståelsen för – och förutsättningarna till – en stärkt roll för företagen i försörjningen av försvarsförmågan. Fokus är på helheten i förmågan och inte enbart på upphandlingsprocessen.
Läs mer
10 jun 2024
Informationsdag om Ukraina den 10 juni
Den 10 juni arrangerar vi en halvdags informationsdag som fokuserar på affärsmöjligheter och samarbete med Ukraina, dess ekosystem inom försvar och dess försvarsmakt. Vi bjuder in med både fysisk och digital närvaro för att maximera deltagandet och sprida kunskapen om hur företag kan göra skillnad. Under evenemanget kommer representanter från olika organisationer (bland annat Ukrainska upphandlingsmyndigheten, …
Läs mer
11 jun 2024
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 11 juni kl. 10.00 – 12.00 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
17 jun 2024
Eurosatory 2024 – gemensam monter
Eurosatory är den största försvars- och säkerhetsutställningen i Europa. De som ställer ut är främst företag vars kunder är militär, polis, säkerhetspolis, specialstyrkor, och större företag med säkerhetsprodukter eller -tjänster. Utställningen besöks av myndighetsföreträdare från framförallt Europa men även övriga världen. För att bygga ett starkare ”Team Sweden” ordnar SOFF en gemensam Sverigemonter vid Eurosatory …
Läs mer
3 sep 2024
MSPO 2024 – gemensam monter
Business Sweden planerar för att ordna en gemensam svensk monter under utställningen MSPO 2024. Utställningen genomförs den 3-6 september i Kielce, Polen. Man har preliminärbokat en monter på 50 kvm i Hall F direkt bredvid Saab. Här finns det plats för upp till 10 utställare i 5 kvm montrar.Business Sweden kommer att leda planeringen med …
Läs mer
3 sep 2024
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 3 september kl. 10.00 – 12.00 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
BAE Systems Hägglunds visar upp Bvs10
17 sep 2024
Nordic Defence Industry Seminar (NDIS)
The biennial Nordic Defence Industry Seminar (NDIS) is the only platform in the Nordics region that brings together the defence sector to innovate and share knowledge. NDIS 2024 will be held on 17-19 September at Sundvolden outside Oslo, Norway. NDIS is an invaluable international biannual Nordic event, as it provides an excellent opportunity to meet …
Läs mer
24 sep 2024
Konferens – Näringslivets roll för att skala upp Sveriges Försvarsförmåga
Sedan februari 2022 befinner sig Sverige, Europa och västvärlden i ett nytt säkerhetspolitiskt läge. För många länder, inklusive Sverige, har det inneburit ett bryskt uppvaknande, en strategisk översyn av försvarsförmågan och en beslutsamhet kring ökade försvarsinvesteringar.   En kraftig tillväxt av försvarsbudgeten och massiva investeringar i materiel, system och personal innebär såväl möjligheter som utmaningar för …
Läs mer
22 okt 2024
Möte med medlemsgrupp Tjänster
Den 22 oktober kl. 10.00 – 12.00 har medlemsgrupp Tjänster möte Medlemsgruppen för tjänster arbetar främst med aktiviteter i syfte att förbättra kontaktytan och därmed affärsförutsättningarna mellan den svenska kunden och tjänste-/konsultbranschen. Med den svenska kunden avses främst FMV, men också övriga försvarsmyndigheter och större företag där konsulter utgör underleverantörer. Arbetet inkluderar såväl de strikt …
Läs mer
Försvarsmarknaden - en juridisk grundkurs
24 okt 2024
Att sälja på försvarsmarknaden – juridisk introduktion
Affärer på försvarsmarknaden har vissa karaktäristiska särdrag och andra regelverk än de som normalt styr marknaden blir tillämpliga och får stor betydelse. Några exempel är; särskilda upphandlingsregler, specifika avtalsvillkor, exportkontroll och sekretess. Hur ser det rättsliga ramverket ut? För att utveckla marknaden krävs kunskap och öppenhet. För SOFF är detta en viktig del i vårt …
Läs mer