Hoppa till innehåll
AI genererad bild av Europeiskt samarbete
12 jul 2024
Europeiska försvarsbyrån – en tillbaka blick
Ordförande blev Michel Barnier, dåvarande EU-kommissionär med ansvar för institutionella frågor vid Europeiska kommissionen, som ledde ett arbete att undersöka ”möjligheten att inrätta en byrå vars uppgifter (forskning, utveckling, anskaffning) och operativa metoder skulle behöva studeras i detalj”, samtidigt som man erkänner att ”det [finns] faktiskt inget samarbete om försvarsmateriel på unionsnivå”. Dokumentet fortsatte med …
Läs mer
Mattias Levin inleder seminarium
5 jul 2024
Att praktisera på SOFF – vad gör man? En intervju med Mattias Levin
Varför sökte du dig till SOFF? Jag kom i kontakt med SOFF via den mentor jag hade via Försvarshögskolan. Jag hade sen tidigare erfarenhet av branschorganisationer men fick av henne en bild av hur SOFF arbetade. Mitt intresse har alltid varit försvarsfrågor så när det var dags att söka praktik kändes SOFF som en perfekt …
Läs mer
20 jun 2024
Beredskapssektorerna på rätt väg – men kompletteringar krävs
I beredskapsförordningen finns sedan tidigare 10 beredskapssektorer där det i varje sektor finns en sektorsansvarig myndighet, som ansvarar för samordningen inom sektorn. Inom varje sektor finns sedan beredskapsmyndigheter, som ska genomföra den omvärldsbevakning, planering, utvecklingsinsatser samt övriga förberedelser som krävs för att myndigheten ska klara sina uppgifter vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Flera utredningar, …
Läs mer
AI genererad bild "Företagen och Sveriges säkerhet"
9 jun 2024
Säkerhetsstrategin måste utgå från företagen
En nationell säkerhetsstrategi för Sverige måste vila på att näringsliv och företag engageras. Det beror på att avreglering, globalisering och digitalisering har medfört omfattande strukturella förändringar i samhället. När många europeiska länder, inklusive Sverige, helt eller delvis har privatiserat exempelvis energiförsörjning, elektroniska kommunikationer och transporter, då har man även privatiserat en del av det som …
Läs mer
23 maj 2024
SOFF om genomförandet av NIS2-direktivet
Dock ser vi en risk med att tillsynsansvaret fördelas över flera myndigheter, vilket kan leda till ekonomisk och praktisk ineffektivitet. Vi understryker vikten av att tillsynsmyndigheterna koordinerar sina föreskrifter för att undvika olika krav på samma företag. För våra medlemsföretag är det avgörande med tydliga vägledningar för att navigera de nya regelverken, särskilt för små …
Läs mer
15 maj 2024
Branschstatistik 2023 – tilltagande tillväxt, lägre än väntat
Omsättningen Även 2023 fortsatte marknaden att öka om än med något lägre tillväxt än förväntat. Den totala omsättningen 2023 (inom försvar och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 64 015 miljoner kronor (jämfört med 51 438 mkr året innan). Med hänsyn till beslutade försvarsinvesteringarna i Sverige och hos allierade, och den …
Läs mer
SOFFs föreningsstämma blickar framåt
7 maj 2024
Välbesökt när branschen samlades till föreningsstämma
En mycket viktig punkt på dagordningen var val av styrelse. Styrelsen är en viktig del av vår verksamhet och de både representerar våra medlemsföretag och leder föreningens verksamhet där styrelsen ger kansliet och medlemmarna tillgång till erfarenhet och kompetens. Stämmans nyvalda ledamöter stärker vår förening med viktiga kompetenser som kan bidra till att utveckla marknaden …
Läs mer
26 apr 2024
Branschen analyserar Försvarsberedningens rapport ”Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad”
Huvudpunkter i Försvarsberedningens rapport Den 26 april blev Försvarsberedningen klar med sin slutrapport gällande totalförsvaret 2025-2030. Rapporten visar upp bred politisk enighet då alla åtta riksdagspartier ställer sig bakom beredningens slutsatser och förslag. Den nya säkerhetspolitiska inriktning där Sverige är en del av försvarsalliansen Nato har gett nya dimensioner i rapporten jämfört med de tidigare delrapporterna …
Läs mer
Bild: Rebecca Nordin Vainio
26 apr 2024
Rebecca Nordin Vainio: Policystrateg på SOFF
”Att få arbeta med samhällsfrågor och kommunikation på SOFF är en fantastisk möjlighet. Jag ser fram emot att använda mina färdigheter för att bidra till organisationens viktiga arbete”, säger Rebecca Nordin Vainio. Hon betonar vikten av företagens roll i samhället och deras bidrag till samhällets säkerhet, något som genomsyrar hennes vision för föreningen. En av …
Läs mer
16 apr 2024
En ny exportkontroll som medlem i Nato – vägen framåt
Utredningen har behov av att förstå marknadens internationella dynamik och politiska styrning för att kunna forma en framtida svensk exportkontrollpolitik som är både ansvarsfull och anpassad till de nya realiteterna i en föränderlig värld. Christer delar med sig av sin insikt om utredningens betydelse: ”Framför allt frågan om internationella materielsamarbeten kan komma att påverka vår …
Läs mer
Tobias Krantz, fil dr, tidigare högskole- och forskningsminister, numera Senior Advisor Diplomat Communications,
21 mar 2024
Analys: Forskningspolitikens påverkan på försvars- och säkerhetsmarknaden
Försvars- och säkerhetsindustrin ligger i många avseenden i skärningspunkten mellan näringsliv och politik. Mycket av förutsättningarna för företagens affärer sätts av politiken. Det handlar om allt från de övergripande politiska besluten – lagar, förordningar, föreskrifter, budgetbeslut med mera – till att politiker fattar beslut om enskilda affärer där försvars- och säkerhetsföretag kan vara direkt eller …
Läs mer
Samverkan_nato_sverige
27 feb 2024
Vad innebär Nato för företagen?
Vad innebär ett Nato medlemskap för försvarsföretagen? För försvarsföretagen innebär ett medlemskap att ett antal nya affärsmöjligheter skapas. Som ett ”allierat” företag har företag i Sverige möjlighet att registrera sig i ett antal olika databaser för kommande upphandlingar som flera Nato-myndigheter som exempelvis NSPA och NCIA genomför. Företagen kan också få tillgång till flera viktiga …
Läs mer