Hoppa till innehåll
15 maj 2024
Branschstatistik 2023 – tilltagande tillväxt, lägre än väntat
Omsättningen Även 2023 fortsatte marknaden att öka om än med något lägre tillväxt än förväntat. Den totala omsättningen 2023 (inom försvar och samhällssäkerhet till svenska och utländska myndigheter, oavsett klassning) uppgick till 64 015 miljoner kronor (jämfört med 51 438 mkr året innan). Med hänsyn till beslutade försvarsinvesteringarna i Sverige och hos allierade, och den …
Läs mer
SOFFs föreningsstämma blickar framåt
7 maj 2024
Välbesökt när branschen samlades till föreningsstämma
En mycket viktig punkt på dagordningen var val av styrelse. Styrelsen är en viktig del av vår verksamhet och de både representerar våra medlemsföretag och leder föreningens verksamhet där styrelsen ger kansliet och medlemmarna tillgång till erfarenhet och kompetens. Stämmans nyvalda ledamöter stärker vår förening med viktiga kompetenser som kan bidra till att utveckla marknaden …
Läs mer
26 apr 2024
Branschen analyserar Försvarsberedningens rapport ”Stärkt försvarsförmåga, Sverige som allierad”
Huvudpunkter i Försvarsberedningens rapport Den 26 april blev Försvarsberedningen klar med sin slutrapport gällande totalförsvaret 2025-2030. Rapporten visar upp bred politisk enighet då alla åtta riksdagspartier ställer sig bakom beredningens slutsatser och förslag. Den nya säkerhetspolitiska inriktning där Sverige är en del av försvarsalliansen Nato har gett nya dimensioner i rapporten jämfört med de tidigare delrapporterna …
Läs mer
Bild: Rebecca Nordin Vainio
26 apr 2024
Vad gör en policystrateg på SOFF?
”Att få arbeta med samhällsfrågor och kommunikation på SOFF är en fantastisk möjlighet. Jag ser fram emot att använda mina färdigheter för att bidra till organisationens viktiga arbete”, säger Rebecca. Hon betonar vikten av företagens roll i samhället och deras bidrag till samhällets säkerhet, något som genomsyrar hennes vision för föreningen. En av de mest …
Läs mer
16 apr 2024
En ny exportkontroll som medlem i Nato – vägen framåt
Utredningen har behov av att förstå marknadens internationella dynamik och politiska styrning för att kunna forma en framtida svensk exportkontrollpolitik som är både ansvarsfull och anpassad till de nya realiteterna i en föränderlig värld. Christer delar med sig av sin insikt om utredningens betydelse: ”Framför allt frågan om internationella materielsamarbeten kan komma att påverka vår …
Läs mer
Tobias Krantz, fil dr, tidigare högskole- och forskningsminister, numera Senior Advisor Diplomat Communications,
21 mar 2024
Analys: Forskningspolitikens påverkan på försvars- och säkerhetsmarknaden
Försvars- och säkerhetsindustrin ligger i många avseenden i skärningspunkten mellan näringsliv och politik. Mycket av förutsättningarna för företagens affärer sätts av politiken. Det handlar om allt från de övergripande politiska besluten – lagar, förordningar, föreskrifter, budgetbeslut med mera – till att politiker fattar beslut om enskilda affärer där försvars- och säkerhetsföretag kan vara direkt eller …
Läs mer
Samverkan_nato_sverige
27 feb 2024
Vad innebär Nato för företagen?
Vad innebär ett Nato medlemskap för försvarsföretagen? För försvarsföretagen innebär ett medlemskap att ett antal nya affärsmöjligheter skapas. Som ett ”allierat” företag har företag i Sverige möjlighet att registrera sig i ett antal olika databaser för kommande upphandlingar som flera Nato-myndigheter som exempelvis NSPA och NCIA genomför. Företagen kan också få tillgång till flera viktiga …
Läs mer
Madelene Rydén och Vendela Risendal, båda på SOFFs kansli
21 feb 2024
Möt Vendela – ny koordinator på SOFF
Välkommen till SOFF, Vendela! Det är en stor glädje att ha dig ombord. Kan du berätta lite om din bakgrund och vilken roll du kommer att ta på dig här hos oss? ”Tack så mycket! Det känns fantastiskt att vara här. Min bakgrund sträcker sig från projektledning inom kontrollåtgärder vid markarbete, där jag arbetade på …
Läs mer
13 feb 2024
Gudrun – SOFFs expert i utredningen om säkerhetsskydd
En dynamisk säkerhetsmiljö ”Sverige och dess företag står inför ett alltmer komplicerat säkerhetspolitiskt landskap,” inleder Hansson vårt samtal. ”Den rådande situationen kräver att vi ständigt utvärderar och anpassar vårt sätt att skydda kritisk infrastruktur och känslig information.” Det är mot denna bakgrund som den nya statliga utredningen tar sin början, med ett tydligt uppdrag att …
Läs mer
8 jan 2024
SOFF kommenterar försvarsinnovationsstrategin
• Sverige har en god förmåga att finna innovativa lösningar på samhällsutmaningar, inte minst inom försvarsområdet. Men de utmaningar vi står inför kräver något mer – och regeringens initiativ är ett steg i rätt riktning. Försvarsmyndigheterna har inte alla svar och till del inte alla frågor, menar Robert Limmergård generalsekreterare på SOFF. • Försvarsinnovation är …
Läs mer
Ukraina - i världens fokus även 2024
5 jan 2024
Försvarsmarknaden – trender inför 2024
Kriget mot Ukraina har förändrat de globala försvars- och säkerhetspolitiska prioriteringarna. Som svar på Ryssland brutalitet mot Ukraina har den globala försvarsmarknaden sett betydande förändringar. Sveriges och Finlands ansökningar om medlemskap i Nato är ett strategiskt svar på Rysslands angreppskrig. De demokratiska länderna ser här möjligheter att öka säkerheten över Nordsjön, Östersjön och de arktiska …
Läs mer
2 jan 2024
Kompetensförsörjning grundförutsättning för försvarsförmåga
För att möta en förändrad omvärld behöver vi bli fler. Vi behöver bli fler inom olika yrkeskategorier. Ingenjörer, lagerpersonal, jurister, soldater, projektledare, statsvetare, HR-personal, officerare, produktionspersonal och administratörer – alla behövs och kan bidra till att trygga vår demokrati och säkra det som är skyddsvärt i vårt samhälle. En lyckad kompetensförsörjning bygger på samarbete där …
Läs mer