Hoppa till innehåll
18 nov 2021
En strategisk kompass för Europas säkerhet
Hotbildsanalysen bör just betraktas som en vägledande strategisk kompass för hur EU de kommande åren ska hantera växande hot i vårt direkta närområde, men även hur globala konflikter orsakade av både statliga och icke-statliga aktörer kan komma att påverka unionens framtida säkerhet. Hotbildsanalysen är baserad på en hemlighetsstämplad underrättelserapport och har identifierat följande så kallade …
Läs mer
11 nov 2021
2025 tittar på en cyberkarriär
SOFF jobbar med att bredda bilden av cyberbranschen och att lyfta förebilder som dagens unga kan identifiera sig med. Vad gör en cyberforskare, hur ser en vanlig dag ut på cybersoldatutbildningen och hur är det att gå ett cybertraineeprogram? Det är frågor vi besvarar i denna miniserie om #JobbaMedCyber. Med hjälp av tre individer som …
Läs mer
7 okt 2021
Cyberattacker mot industrin
– Cyberattacker i värdekedjor ökar där angriparen, ofta statsunderstödd, riktar attacken mot en leverantör för att i slutändan kunna slå ut ett bredare spektra företag. Det är avgörande för svensk konkurrenskraft och innovation att hela värdekedjan känner till hot och vidtar åtgärder för att stärka sin egen cybersäkerhet, säger Annika Avén, ansvarig för cyberförsvar på …
Läs mer
6 okt 2021
Oktober är cybersäkerhet
Sedan 2015 har SOFF arrangerat olika aktiviteter i samband med den europeiska cybersäkerhetsmånaden, bl.a. flera officiella aktiviteter. Ett tema som återkommit över åren är att cybersäkerhet är ett gemensamt ansvar samt att vi som individer ska tänka till innan vi ”klickar”. Vad händer hos SOFF detta år? I måndags sände vi tillsammans med Teknikföretagen ett …
Läs mer
30 sep 2021
Vägledning ska hejda spioneri i svenska forskningsmiljöer
Sverige är ett världsledande innovationsland med framgångsrika teknikföretag och därför särskilt intressant för spionage, ett faktum som Säkerhetspolisen har påtalat under flera år. För att hjälpa företag och andra aktörer inom innovationssystemet har Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tagit fram en vägledning för att motverka företagsspionage vid forskningssamarbeten. – Om vi uppmärksammar säkerhet …
Läs mer
30 sep 2021
SOFF förstärker inom totalförsvar
– Det känns otroligt roligt och spännande att ta detta steg, säger Kristina Syk. Jag hoppas och tror att jag mot bakgrund av mina tidigare erfarenheter kommer kunna bidra till både kansli och medlemsföretag. Jag vill särskilt arbeta för utökad samverkan och dialog mellan den privata och offentliga sidan, så att vi med gemensamma krafter …
Läs mer
28 sep 2021
Finland och Sverige siktar på fler samarbeten
Pressmeddelande 2021-09-28 Den 29 september genomförs en försvarsmarknadsdag på finska ambassaden i Stockholm där de svenska och finska försvarsmakternas framtida behov står i fokus. Syftet med dagen är att främja ökat samarbete mellan länderna och dess företag. Det är även av betydelse att identifiera hur EU:s satsningar inom området kan användas, inte minst inom ramen …
Läs mer
21 sep 2021
Akademisk praktik VT2022
SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Till våren 2022 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i …
Läs mer
21 sep 2021
Träffpunkt: Säker Innovation
För att öka förståelsen för hoten mot innovationskraften och diskutera varför ett säkerhetsperspektiv måste in i ekvationen lanserar Teknikföretag och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) plattformen ”Träffpunkt: Säker Innovation”. Idag lanseras den första aktiviteten. Under kommande vecka kommer flera webbinarier att arrangeras samt tips och råd att förmedlas. Under våra webbinarier diskuterar vi bland annat geopolitik, …
Läs mer
16 sep 2021
Led vårt hållbarhetsarbete!
Du kommer att vara ansvarig för ett projekt som ska underlätta omställningen till en cirkulär och hållbar förvarsmarknad. Projektet syftar även till att bidra till ökad affärsnytta och säkerställa att svenska säkerhets- och försvarsföretag är konkurrenskraftiga på framtidens marknad där ökade krav på cirkuläritet och hållbarhet kommer att ställas från kunder både innanför och utanför …
Läs mer
16 aug 2021
Luckor i cybersäkerhetsforskningen?
SOFF:s medlemsgrupp för cyberförsvar arbetar för närvarande med en kartläggning av forsknings- och teknikutvecklingsinitiativ på området. Dels har branschen tittat på vilket utbud av offentliga forskningsprogram som är tillgängliga för företag i Sverige. Dels vilket behov som finns hos cybersäkerhetsföretagen för motsvarande initiativ. Kartläggningen tar ansats att granska pågående program nationellt samt på EU och …
Läs mer
24 jun 2021
FoT-utbudet inom cyberförsvar
Resultatet av kartläggningen av pågående forskningsprojekt på nationell, EU och Nato nivå finner ni i följande excelfil. I insamlandet av information har vi utgått från begreppen: cyberförsvar; cybersäkerhet; IT-säkerhet; säkerhet i informationssystem; informationssäkerhet; datasäkerhet och robusta system. Begreppen är utvalda för att kunna göra en avgränsning till det område som torde vara relevant för SOFF …
Läs mer