Hoppa till innehåll
9 maj 2023
Branschstatistik 2022 – fortsatt tillväxt
Sammanfattning statistiken:• Branschen omsatte närmare 51,5 miljarder kronor året 2022.• Jämfört med föregående år är det en ökning på 7%.• Exporten ökade med 26% i jämförelse med föregående år. OmsättningenÄven 2022 fortsatte marknaden att öka, även om tillväxten inte riktigt var lika stark som året 2021. Den totala omsättningen 2022 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet …
Läs mer
27 apr 2023
Kritik och initiativ inom cybersäkerhetsområdet
SOFF välkomnar såväl granskning som förslag avseende förstärkt samarbete med näringslivet. Marknaden har att själv hantera de utmaningar och risker som digitaliseringen innebär – men det förutsätter ett effektivt regelverk, en god kompetensförsörjning samt delning av hotinformation. – Branschen ser fram emot fortsatt dialog kring hur delning av hotinformation mellan stat och näringsliv kan åstadkommas. …
Läs mer
18 apr 2023
EU-kommissionär Breton besöker Sverige
Ett fokus för besöket är förutsättningarna för försvarsföretagen att möta den ökande efterfrågan, inte minst på ammunitionsområdet. Även de långsiktiga förutsättningarna kommer att diskuteras. EU har det senaste året initierat flera initiativ av betydelse för försvarsmarknaden, inte minst nya instrument för försvarsinnovation. I samband med besöket träffar även EU-kommissionens representanter, ledda av generaldirektör Timo Pesonen …
Läs mer
24 feb 2023
Hög tid att ställa om till cirkulära och mer hållbara processer
SOFF menar att säkerhets- och klimatfrågan går hand i hand och att säkerhets- och försvarsföretag kan bidra till både säkerhet och hållbarhet genom att skapa förutsättningar för Sverige att nyttja mer hållbar teknik. Klimatförändringarna har stor betydelse, både för den nationella och internationella säkerhets- och försvarspolitiken, där behovet av att påskynda omställningen till en cirkulär …
Läs mer
1 feb 2023
Delning av cyberunderrättelser – viktigt för företagen och för Sverige
Inom ramen för Natos projekt Smart Defence utvecklades ett i grundet belgiskt initiativ till projektet ”Malware Information Sharing Platform” (Misp). Misp bygger på idén att tillsammans förhindra cyberattacker genom att dela information i en teknisk plattform. Styrkan med Misp är att denna typ av informationsdelning möjliggörs utan att parter behöver dela detaljerna kring exempelvis en …
Läs mer
26 jan 2023
Metodstöd för cybersäkerhetskompetens
På lång sikt kommer resultatet av denna insats bidra till att Arbetsförmedlingen har tillgång till metodstöd och verktyg som stöttar med att synliggöra cybersäkerhetskompetenser för alla arbetssökande i Sverige. Metodstödet utvecklades genom en intervjumall som syftar till att snabbare synliggöra nyanländas färdigheter inom cybersäkerhet samt mjuka och hårda färdigheter som är viktiga i branschen. Sedan, …
Läs mer
20 okt 2022
Cybersäkerhet för ökad konkurrenskraft
Rapporten fastställer bland annat att det behövs större politisk handlingskraft, effektivare informationsutbyte och riktade satsningar på kompetensförsörjning. Det uttrycks även hur Sverige har att lära av andra länder inom området där Storbritannien och Norge nämns särskilt. Vi ser idag en hotbild mot Sverige som uttrycks vara både militär, politisk och ekonomisk och där medlet många …
Läs mer
5 okt 2022
Avtal för ökat tillträde till USA
Mot bakgrund av detta utformade FMV och SOFF år 2007 en uppförandekod genom vilket svenska företag har möjlighet att ange att de i händelse av förfrågan från försvarsmyndigheter i USA ska göra sitt yttersta med tillgängliga resurser för att möta de eventuella omedelbara behov som har uppstått. För mindre företag inom försvar (SMF/SME in defence) …
Läs mer
22 sep 2022
Akademisk praktik VT2023
Till våren 2023 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i Stockholm med inriktninga) cyberförsvar, och/ellerb) samhällssäkerhet och totalförsvar, och/ellerc) kompetensförsörjning, och/ellerc) miljö- och hållbarhet. Om du är en social person som gillar att komma med idéer, nätverka, tänka kreativt, och skriva rapporter så kan det vara dig vi letar efter! Det du …
Läs mer
15 jul 2022
Vägen fram för en miljömässigt hållbar försvarssektor
Klimatförändringarna har stor betydelse både för den nationella och internationella säkerhets- och försvarspolitiken. I takt med att klimatförändringarna utgör ett allt större säkerhetshot för vår framtid är det naturligt att fokusera mer på att integrera klimatmålen. Klimatfrågan diskuteras därför mycket i branschen och företagen är inte ensamma om att se behovet av ett ökat engagemang …
Läs mer
6 jul 2022
Almedalen 2022 – topp 5 seminarier att se i efterhand
Seminarierna utgör en viktig arena för de offentliga diskussioner och kombinationen med tillgängligheten skapar en anda av öppenhet och gemenskap. SOFF medverkade och arrangerade flera seminarier, fast vi vill också lyfta några av de fantastiska seminarier som vi lyssnade på. Kunskapen ute i samhället inom olika områden är en ynnest till källa för förståelse och …
Läs mer
27 jun 2022
Branschstatistik 2021 – Historisk tillväxt på försvarsmarknaden
Sammanfattning statistiken: • Branschen omsatte året 2021 närmare 48 miljarder kronor. • Jämfört med föregående år är det en ökning på 12,9% (näst största ökningen efter kalla krigets slut). • Ett starkt år på svenska marknaden ger den lägsta exportandel på två decennier. Omsättningen Tillskillnad från 2020, då marknaden som en effekt av nedstängningen var …
Läs mer