Hoppa till innehåll

Metodstöd för cybersäkerhetskompetens

På lång sikt kommer resultatet av denna insats bidra till att Arbetsförmedlingen har tillgång till metodstöd och verktyg som stöttar med att synliggöra cybersäkerhetskompetenser för alla arbetssökande i Sverige.

Nyanlända från Ukraina var en viktig målgrupp för projektet

Metodstödet utvecklades genom en intervjumall som syftar till att snabbare synliggöra nyanländas färdigheter inom cybersäkerhet samt mjuka och hårda färdigheter som är viktiga i branschen. Sedan, kartläggningen av relevanta utbildningar och certifieringar genomfördes för att kunna bidra till Arbetsförmedlingens arbete i framtagnigningen av en valideringsmodell av cybersäkerhetskompetenser.
– ”En effektiv och ändamålsenlig kompetensförsörjning behövs för att kunna säkra och försvara det digitala Sverige vi lever i idag och för att svenska företag fortsatt ska vara konkurrenskraftiga. Denna insats har riktats till nyanlända utan erfarenhet av svenskt arbetsliv eller med begränsad erfarenhet.”, konstaterar Carina Dios Falk som projektlett arbetet.
Metodstödet finns tillgängligt på svenska, ukrnska, engelska samt arabiska. Metodstödet kan vidare även vara ett stöd för SOFFs medlemsföretag och organisationer som avser att rekrytera personer i cybersäkerhet.

Metodstöd och kartläggning överlämnades till Arbetsförmedlingen ifjol och projektet avrapporteras nu i februari.

Kartläggning av relevanta cybersäkerhetsutbildningar samt certifikat

Sedan 2018 har SOFF genomfört undersökningar avseende cyberkompetensbehoven hos föreningens medlemsföretag. Under 2020 publicerades rapporten ”Vilka kompetenser söker Sveriges säkerhets- och försvarsföretag?” vilken följdes upp med en uppdaterad undersökning under 2022. Under 2023 kommer SOFF fortsatt driva frågan om kompetensförsörjning, bland annat planerar vi tillsammans med partnermyndigheter att genomföra ett evenemang i ämnet.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang