Hoppa till innehåll

Almedalen 2022 – topp 5 seminarier att se i efterhand

Seminarierna utgör en viktig arena för de offentliga diskussioner och kombinationen med tillgängligheten skapar en anda av öppenhet och gemenskap.

SOFF medverkade och arrangerade flera seminarier, fast vi vill också lyfta några av de fantastiska seminarier som vi lyssnade på. Kunskapen ute i samhället inom olika områden är en ynnest till källa för förståelse och utveckling.

Våra fem bästa tips på seminarier ni inte vill missa att se i efterhand;

5. Skyddsrum eller cyberförsvar – hur ska totalförsvaret rustas för framtiden?
Försvarsmyndigheterna med bl.a. Robert Egnell, Försvarshögskolan; Mikael Granholm, Försvarsmakten, Charlotte Petri Gornitzka, MSB och Charlotte von Essen, Säkerhetspolisen, resonerar om totalförsvarets utmaningar.
Citat från seminariet: ”Man brukar cyniskt säga – Don’t waste a good crisis – det får vi bara inte göra, vi behöver bygga väldigt mycket nu. Vi måste ta höjd för att vi kommer att vara i kris, och vi behöver investera i det – vi har förutsättningar i Sverige att göra det. Vi ska satsa nu.”

4. Aktuell omvärldsanalys och rysk krigsförmåga
Daniel Olsson på Must för ett samtal med kollegan på Försvarsmakten, Michael Claesson, som modererades skickligt av Karin Lorentzon om det som händer i vår omvärld och hur det påverkar Sverige.
Citat: ”Lika viktigt att kunna agera här och nu som att kunna bygga framtida robusthet och förmåga, själva och tillsammans med andra”

3. ”Hur det svenska försvaret blir starkare?”
Arméchef Karl Engelbrektson, ställföreträdande marinchef Peder Ohlsson, flygvapenchef Carl-Johan Edström föreläser om hur det svenska försvaret blir starkare. Hur ser Försvarsmaktens tillväxt och utveckling ut? Vad innebär ett eventuellt Natomedlemskap för försvarets utveckling?
Citat: ”Vi har en fantastisk försvarsindustribas” samt ”Om det blir riktigt på riktigt så är de det den som har en starkt industribas som vinner ett krig”

2. Russian warship, go f*** yourself – om vikten av försvarsvilja
Robert Egnell, Marika Ericson och Jenny Deschamps-Berger, Försvarshögskolan, vad försvarsvilja egentligen är och vad som är värt att försvara med ÖB Micael Bydén.
Citat från seminariet: ”Dom kommer att få äta grus”, ”Det totala försvaret av landet där alla har en roll, där dem minsta kuggen kan vara av den största betydelsen”, ”Vi har inga regleringar i grundlagen som ger oss en möjlighet att ge upp” samt ”Friheten är det viktigaste skyddsobjektet vi har”.

1. Hur står det egentligen till med landet idag?
Almedalen är den demokratiska mötesplats där ingen fråga är för obetydlig och ingen för omfattande och där olika röster och olika perspektiv får höras. Freds- och frihetspartiet MoD arrangerar Almedalsveckans årets sista seminarium där seminariet marknadsförs med budskap om att ”1,2 miljoner människor som dödats i NATOs tre senaste krig”.
Inga citat än, men oaktat vad som sägs tycker vi att det är #värtattförsvara.

Vi vill även tipsa om SOFFs seminarier, bl.a. hur vi försörjer försvaret samt om Sverige fortfarande är en godisbutik för företagsspionage?

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang