Hoppa till innehåll

”Staten måste vara proaktiv gentemot näringslivet, och värna företag i Sverige”

Mattias Ottosson, försvarsutskottet (S)

Ottosson inledde med frågornas prioritet i ljuset av dagens försämrade säkerhetsläge i Europa, och att de ryska kraven på en ny säkerhetsordning än tydligare sätter totalförsvar, civilt försvar och cyberförsvar på agendan. Ottosson betonade att beslut rörande Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, inklusive internationella samarbeten, fattas i Sverige och ingen annanstans.

Ottosson manade till viss självkritik sett till att det civila försvaret är ett eftersatt område där acceleration måste ske och resurser tillföras. Han underströk vikten av en närtida ekonomisk satsning på civil sida, vid sidan av den satsning som görs på det militära försvaret, bland annat för det civila försvarets avgörande betydelse för allmänhetens försvarsvilja.

Mattias Ottosson, försvarsutskottet (S)

Ottosson lyfte också teknikutvecklingens betydelse för ett starkt totalförsvar. Sett till företagens vikt för innovation behöver staten därför värna företag i Sverige genom att vara proaktiv, stöttande och förutsättningsskapande gentemot näringslivet. Ökad statligt stöd till forskning och utveckling framhävdes också.

Mattias Ottosson avslutande ord rörde näringslivets integrering i totalförsvaret framöver. I nästa försvarsbeslut vill Ottosson se utvecklade skrivningar för hur det offentliga och det privata ska samverka på detta område, det vill säga beslut kring en formaliserad samverkansstruktur. Ottosson betonade att detta också kräver att frågan om finansieringsmodell för näringslivets engagemang och delaktighet i totalförsvaret i det snaraste behöver lösas ut.

”Vi har tagit stegen på den militära sidan, nu behöver vi också göra det på den civila. Vi ligger efter. Om vi inte bygger upp det civila försvaret kommer inte det andra heller att fungera. Detta måste vi ta tag i och det måste finnas med i nästa försvarsbeslut.”

SOFF tackar Mattias Ottosson för medverkan, och ser fram emot fortsatt dialog med Socialdemokraterna i frågorna!

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang