Hoppa till innehåll

Ny webbplats om Sveriges säkerhet

Många har kämpat för det öppna och demokratiska Sverige vi har idag. Vår omvärld har samtidigt förändrats. Den ökande geopolitiska osäkerheten kombinerat med hot som cyberkrigföring, påverkansoperationer och terrorism – har gjort att gränsen mellan krig och fred mer otydlig. Den snabba tekniska utvecklingen påverkar vårt försvar och utvecklingen ställer nya krav på försvaret av samhället. Vid en säkerhetspolitisk kris, konflikt eller krig i närområdet kan Sverige bli utsatt för en kombination av olika maktmedel där också militära operationer utgör en komponent.

Klas Wåhlberg är ledamot av SOFF:s styrelse

Sveriges riksdag har beslutat att vi ska ha en förmåga att försvara Sverige mot väpnat angrepp och värna vår säkerhet, frihet, självständighet och handlingsfrihet. Riksdagen vill även se att et utformas och dimensioneras för att kunna möta ett väpnat angrepp mot Sverige. Det är allas ansvar att försvara samhällets säkerhet och vår demokrati.

Säkerhetspolitikens fyra hörnstenar
Säkerhetspolitikens fyra hörnstenar

– Säkerhetspolitiken syftar till att garantera Sveriges oberoende och självständighet. För att värna vår suveränitet, svenska rättigheter och intressen, våra grundläggande värderingar och skydda vår handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning. Säkerhetspolitiken är en del av samhällets samlade resurser för att möta hot och utmaningar mot vår säkerhet. För SOFF och våra medlemsföretag är det viktigt att företagen sätts i sin kontext och när det kommer till information på webben finns idag mycket lite att läsa om säkerhetspolitik, konstaterar Robert Limmergård på SOFF om varför föreningen tagit initiativet.

– Diplomati, handel, teknik och försvar är exempel på säkerhetspolitiska instrument för att hantera utmaningar såväl i närområdet som bortom närområdet. Dessa hörnstenar har värnat vår självständighet och ska, även i en fortsatt osäker värld, fortsatt bidra till fred, säkerhet och utveckling. Med webbplatsen vill vi försöka samla exempel och berättelser på ett för studenter lättillgänglig sätt, sammanfattar Limmergård.

Utöver att belysa fyra säkerhetspolitiska hörnstenar vill webbplatsen även ta upp tre tidsperspektiv; igår, idag och imorgon. Under rubrik ”Du gamla, du fria, du framtida Sverige” samlas artiklar om de fyra hörnstenarna. ”Igår” tar sin början med Befrielsekriget 1521-1523 och gör sedan nedslag i olika händelser de kommande femhundra åren. ”Idag” lyfter fram dagens säkerhetspolitiska diskussion och ”Imorgon” samlar intervjuer om framtida säkerhetspolitik. Webbplatsen har redan över 300 länkar till olika källor och vill med korta ingresser leda besökaren till andra webbplatser av relevans.

Tidslinjal med historiska händelser som påverkat hörnstenarna
Tidslinjal med historiska händelser som påverkat hörnstenarna

– Det finns många berättelser, exempelvis från Sveriges historia. Vi vill lyfta guldkorn som kanske inte är lika kända – eller idag inte uppfattas som en för Sveriges säkerhet viktig faktor.
– Steg för steg kommer vi att utveckla webbplatsen med fler artiklar och länkar, vi ska öka interaktiviteten samt, för målgruppen, även ta fram ett anpassat diskussionsunderlag.
– Webbplatsen Sveriges säkerhet är under uppbyggnad, precis som försvaret av vårt samhälle, avslutar Limmergård.

Länk till webbplatsen: www.sverigessak.se.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang