Hoppa till innehåll
20 jun 2024
Beredskapssektorerna på rätt väg – men kompletteringar krävs

I beredskapsförordningen finns sedan tidigare 10 beredskapssektorer där det i varje sektor finns en sektorsansvarig myndighet, som ansvarar för samordningen inom sektorn. Inom varje sektor finns sedan beredskapsmyndigheter, som ska genomföra den omvärldsbevakning, planering, utvecklingsinsatser samt övriga förberedelser som krävs för att myndigheten ska klara sina uppgifter vid fredstida krissituationer och höjd beredskap. Flera utredningar, …

Läs mer
AI genererad bild "Företagen och Sveriges säkerhet"
9 jun 2024
Säkerhetsstrategin måste utgå från företagen

En nationell säkerhetsstrategi för Sverige måste vila på att näringsliv och företag engageras. Det beror på att avreglering, globalisering och digitalisering har medfört omfattande strukturella förändringar i samhället. När många europeiska länder, inklusive Sverige, helt eller delvis har privatiserat exempelvis energiförsörjning, elektroniska kommunikationer och transporter, då har man även privatiserat en del av det som …

Läs mer
9 maj 2023
Branschstatistik 2022 – fortsatt tillväxt

Sammanfattning statistiken:• Branschen omsatte närmare 51,5 miljarder kronor året 2022.• Jämfört med föregående år är det en ökning på 7%.• Exporten ökade med 26% i jämförelse med föregående år. OmsättningenÄven 2022 fortsatte marknaden att öka, även om tillväxten inte riktigt var lika stark som året 2021. Den totala omsättningen 2022 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet …

Läs mer
8 apr 2022
Jonson: ”Nu är konferensernas tid förbi, och beredskapsplaneringens tid här”

Pål Jonson inledde med att väst nu behöver en ny säkerhetsordning eftersom den gamla fallit samman. Han konstaterade också att det råder otakt mellan den militära och den civila beredskapen, och att den relativt tydliga utvecklingstrappan på militär sida saknas på den civila. Den civila motståndskraften är inte god enligt Jonson, och från pandemin kan …

Läs mer
20 jan 2022
Ny webbplats om Sveriges säkerhet

Många har kämpat för det öppna och demokratiska Sverige vi har idag. Vår omvärld har samtidigt förändrats. Den ökande geopolitiska osäkerheten kombinerat med hot som cyberkrigföring, påverkansoperationer och terrorism – har gjort att gränsen mellan krig och fred mer otydlig. Den snabba tekniska utvecklingen påverkar vårt försvar och utvecklingen ställer nya krav på försvaret av …

Läs mer
30 sep 2021
SOFF förstärker inom totalförsvar

– Det känns otroligt roligt och spännande att ta detta steg, säger Kristina Syk. Jag hoppas och tror att jag mot bakgrund av mina tidigare erfarenheter kommer kunna bidra till både kansli och medlemsföretag. Jag vill särskilt arbeta för utökad samverkan och dialog mellan den privata och offentliga sidan, så att vi med gemensamma krafter …

Läs mer
30 mar 2021
Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given

Frihet och demokrati är inget givet. Som historien har visat finns aktörer som inte tvekar att använda våld för att angripa vår frihet och vår demokrati. Våra värden. Vår säkerhet. Vår välfärd. Vårt oberoende. Vi behöver som samhälle vara redo att försvara och aktivt bidra till att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella …

Läs mer