Hoppa till innehåll

Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given

Frihet och demokrati är inget givet. Som historien har visat finns aktörer som inte tvekar att använda våld för att angripa vår frihet och vår demokrati. Våra värden. Vår säkerhet. Vår välfärd. Vårt oberoende.

"Innovation skapar förutsättningar för ett robust Sverige"
”Innovation skapar förutsättningar för ett robust Sverige”
"Starka företag bidrar till ett starkt försvar"
”Starka företag bidrar till ett starkt försvar”

Vi behöver som samhälle vara redo att försvara och aktivt bidra till att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella säkerheten. Försvarsföretagen ger Sveriges försvar medel för att skydda oss. Företagen bidrar därför väsentligt till våra medborgares säkerhet och frihet. För att Sverige fortsatt ska vara ett hem för frihet och demokrati måste vi ha konkurrenskraftiga företag.

”Sveriges fred, frihet och säkerhet ska värnas. Staten har ingen viktigare uppgift än denna.”

Statsminister Stefan Löfven i Sälen 2018

En av de viktigaste uppgifterna för en stat är att trygga säkerheten för sina medborgare och sitt territorium. För att visa på företagens roll kommer föreningen och våra medlemsföretag att medverka med samtal – främst digitala – om hur förtagen bidrar till en trovärdig säkerhetspolitik och försvarsförmåga. Ett särskilt fokus för SOFF ligger på försvar, säkerhet, handel och den tekniska utvecklingen. Läs mer om projektet på www.forsvarsmakten.se/samtalet.

Föreningen kommer senare under våren även att lansera en webbplattform för att sprida kunskap och bidra till ökat engagemang som har fokus på Sveriges oberoende, vår självständighet och landets försvar- samt säkerhetspolitik. Webbplatsen kommer att innehålla historiskt material, belysa vår samtid samt reflektioner om framtiden.

Tillsammans för att skydda vårt samhälle.

Läs mer hos Försvarsmakten ”Mitt land, vårt försvar”.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang