Hoppa till innehåll
Samverkan_nato_sverige
27 feb 2024
Vad innebär Nato för företagen?

Vad innebär ett Nato medlemskap för försvarsföretagen? För försvarsföretagen innebär ett medlemskap att ett antal nya affärsmöjligheter skapas. Som ett ”allierat” företag har företag i Sverige möjlighet att registrera sig i ett antal olika databaser för kommande upphandlingar som flera Nato-myndigheter som exempelvis NSPA och NCIA genomför. Företagen kan också få tillgång till flera viktiga …

Läs mer
Ukraina - i världens fokus även 2024
5 jan 2024
Försvarsmarknaden – trender inför 2024

Kriget mot Ukraina har förändrat de globala försvars- och säkerhetspolitiska prioriteringarna. Som svar på Ryssland brutalitet mot Ukraina har den globala försvarsmarknaden sett betydande förändringar. Sveriges och Finlands ansökningar om medlemskap i Nato är ett strategiskt svar på Rysslands angreppskrig. De demokratiska länderna ser här möjligheter att öka säkerheten över Nordsjön, Östersjön och de arktiska …

Läs mer
Joel Thungren/Försvarsmakten
1 nov 2023
Madelene Rydén: Områdesansvarig för försvarsverksamheten

 – De företag som levererar försvarsmateriel är en bärande del av vår försvarsförmåga, och därigenom också avgörande för Sveriges frihet och oberoende. För att kunna rusta snabbare och bättre i en orolig omvärld behöver vi göra samarbetet mellan försvarsmyndigheterna och SOFF:s medlemmar ännu mer effektivt.  Jag är väl insatt i de utmaningar som finns och …

Läs mer
SOFFs föreningsstämma blickar framåt
25 jul 2023
SOFF söker projektledare (TILLSATT)

Arbetsuppgifterna är varierande och omfattar bland annat att planera för, genomföra och följa upp föreningens arbete och aktiviteter inom området. Exempel på arbetsuppgifter är att samordna framtagande av positionspapper, remissvar, konferenser samt dialog med Regeringskansli, myndigheter och andra relevanta statliga och privata aktörer. Du kan exempelvis projektleda en medlemsgrupp inom ett visst område, men som …

Läs mer
9 maj 2023
Branschstatistik 2022 – fortsatt tillväxt

Sammanfattning statistiken:• Branschen omsatte närmare 51,5 miljarder kronor året 2022.• Jämfört med föregående år är det en ökning på 7%.• Exporten ökade med 26% i jämförelse med föregående år. OmsättningenÄven 2022 fortsatte marknaden att öka, även om tillväxten inte riktigt var lika stark som året 2021. Den totala omsättningen 2022 (försäljning inom försvar- och samhällssäkerhet …

Läs mer
18 apr 2023
EU-kommissionär Breton besöker Sverige

Ett fokus för besöket är förutsättningarna för försvarsföretagen att möta den ökande efterfrågan, inte minst på ammunitionsområdet. Även de långsiktiga förutsättningarna kommer att diskuteras. EU har det senaste året initierat flera initiativ av betydelse för försvarsmarknaden, inte minst nya instrument för försvarsinnovation. I samband med besöket träffar även EU-kommissionens representanter, ledda av generaldirektör Timo Pesonen …

Läs mer
26 nov 2022
Rätt leverans i rätt tid: om Sveriges stöd till Ukraina

Sverige har levererat flera militära stödpaketet till Ukraina sedan Rysslands fullskaliga invasion inleddes. Paket har bl.a. inkluderat fjärrstridsmedel, stridsbåt 90, stridsfordon 90, artilleriammunition, luftvärnssystem, pansarvärnsrobotar, granatgevär samt reservdelar och många andra system. Dessutom har regeringen över tid bidragit med finansiella donationer till bilaterala och multilaterala projekt för att stärka Ukrainas försvarsförmåga samt möjligheten för regeringen …

Läs mer
5 okt 2022
Avtal för ökat tillträde till USA

Mot bakgrund av detta utformade FMV och SOFF år 2007 en uppförandekod genom vilket svenska företag har möjlighet att ange att de i händelse av förfrågan från försvarsmyndigheter i USA ska göra sitt yttersta med tillgängliga resurser för att möta de eventuella omedelbara behov som har uppstått. För mindre företag inom försvar (SMF/SME in defence) …

Läs mer
15 jul 2022
Vägen fram för en miljömässigt hållbar försvarssektor

Miljöaspekter har stor betydelse både för den nationella och internationella säkerhets- och försvarspolitiken. I takt med att klimatförändringarna utgör ett allt större säkerhetshot för vår framtid är det naturligt att fokusera mer på att integrera klimatmålen. Klimatfrågan diskuteras därför mycket i branschen och företagen är inte ensamma om att se behovet av ett ökat engagemang …

Läs mer
6 jul 2022
Almedalen 2022 – topp 5 seminarier att se i efterhand

Seminarierna utgör en viktig arena för de offentliga diskussioner och kombinationen med tillgängligheten skapar en anda av öppenhet och gemenskap. SOFF medverkade och arrangerade flera seminarier i Almedalen, fast vi vill också lyfta några av de fantastiska seminarier som vi lyssnade på. Kunskapen ute i samhället inom olika områden är en ynnest till källa för …

Läs mer
12 feb 2022
Ottosson: ”Staten måste vara proaktiv gentemot näringslivet, och värna företag i Sverige”

Mattias Ottosson inledde med frågornas prioritet i ljuset av dagens försämrade säkerhetsläge i Europa, och att de ryska kraven på en ny säkerhetsordning än tydligare sätter totalförsvar, civilt försvar och cyberförsvar på agendan. Ottosson betonade att beslut rörande Sveriges försvars- och säkerhetspolitik, inklusive internationella samarbeten, fattas i Sverige och ingen annanstans. Ottosson manade till viss …

Läs mer
20 jan 2022
Ny webbplats om Sveriges säkerhet

Många har kämpat för det öppna och demokratiska Sverige vi har idag. Vår omvärld har samtidigt förändrats. Den ökande geopolitiska osäkerheten kombinerat med hot som cyberkrigföring, påverkansoperationer och terrorism – har gjort att gränsen mellan krig och fred mer otydlig. Den snabba tekniska utvecklingen påverkar vårt försvar och utvecklingen ställer nya krav på försvaret av …

Läs mer