Hoppa till innehåll
18 nov 2021
En strategisk kompass för Europas säkerhet

Hotbildsanalysen bör just betraktas som en vägledande strategisk kompass för hur EU de kommande åren ska hantera växande hot i vårt direkta närområde, men även hur globala konflikter orsakade av både statliga och icke-statliga aktörer kan komma att påverka unionens framtida säkerhet. Hotbildsanalysen är baserad på en hemlighetsstämplad underrättelserapport och har identifierat följande så kallade …

Läs mer
28 sep 2021
Finland och Sverige siktar på fler samarbeten

Pressmeddelande 2021-09-28 Den 29 september genomförs en försvarsmarknadsdag på finska ambassaden i Stockholm där de svenska och finska försvarsmakternas framtida behov står i fokus. Syftet med dagen är att främja ökat samarbete mellan länderna och dess företag. Det är även av betydelse att identifiera hur EU:s satsningar inom området kan användas, inte minst inom ramen …

Läs mer
24 jun 2021
Säkrare och effektivare batterier inom kort

– Det är ett väldigt, väldigt race just nu, säger Kristina Edström, professor i oorganisk kemi vid Uppsala universitet. Edström pratar här om utvecklingen inom batteritekniken. Och är det någon som har överblicken är det sannolikt hon. För vid sidan om professorsrollen vid Uppsala universitet är Edström också koordinator för EU:s stora batterisatsning där ett …

Läs mer
18 jun 2021
Armén i fokus när människan ska stärkas

Vi kan få det avklarat direkt. Ett av de vanligaste exemplen på mänsklig förstärkning har det arbetats med i decennier – redan på 1960-talet arbetade det amerikanska bolaget General Electric med att öka människors styrka och uthållighet med så kallade exoskelett. Ett exoskelett kan vara passivt och med hjälp av exempelvis stag och fjädrar avlasta …

Läs mer
11 jun 2021
AI-expert: Oklart vad Ryssland och Kina gör

Det handlar om att artificiell intelligens kommer att användas inom exempelvis autonoma system och bildigenkänning. Nära i tiden ligger också utvecklade identifieringstjänster. Men hotet från en eventuell samordnad it-attack mot hela samhället ligger kanske närmast i tiden och där skulle AI kunna skydda, enligt expertis. – Det är svårt för människor att föreställa sig kraften …

Läs mer
4 jun 2021
Fem frågor till Norea Normelli

Varför sökte du dig till SOFF? Jag kom i kontakt med SOFF när jag skrev mitt examensarbete om hur folkrätten tillämpas vid cyberoperationer. Jag ska medge att min kunskap om branschen var begränsad, men anledningarna till att jag sökte praktik på SOFF är flera. Framför allt har jag alltid lockats av nya utmaningar, att få …

Läs mer
28 maj 2021
Materialteknik kan rita om global maktbalans

Upptäckarna av grafen belönades med Nobelpriset år 2010. Och de närmaste åren kan de militära tillämpningarna komma. Mest konkret kanske det handlar det om att grafen, som är flera hundra gånger starkare än stål, har bra ledningsförmåga av elektricitet och värme samt nästan är helt genomskinligt, kan komma att användas vid exempelvis reparationer av kompositer …

Läs mer
30 mar 2021
Vi kan inte ta vår demokrati, fred och frihet för given

Frihet och demokrati är inget givet. Som historien har visat finns aktörer som inte tvekar att använda våld för att angripa vår frihet och vår demokrati. Våra värden. Vår säkerhet. Vår välfärd. Vårt oberoende. Vi behöver som samhälle vara redo att försvara och aktivt bidra till att bevara freden, förebygga konflikter och stärka den internationella …

Läs mer
24 feb 2021
”Tillväxt kan bli ett positivt mervärde av försörjningsstrategin”

– Vi måste ha ett helhetsperspektiv i försörjningsfrågorna för att kunna vara effektiva långsiktigt. Den kommande materielförsörjningsutredningen handlar om att skapa en strategisk hållning i försörjningsfrågorna över tid och det är många nödvändiga och svåra prioriteringar vi står inför, säger Daniel Bäckström och fortsätter: – Det viktiga nu är att vi får en materielförsörjning som …

Läs mer
Flagga: Nato
9 feb 2021
SOFF:s roll i Nato Industrial Advisory Group (NIAG)

De internationella samarbetena inom ramen för försvar och säkerhet är högaktuella och SOFF får på nästan daglig basis, information om nya studier och projekt som bedömt skulle kunna vara av intresse för många av våra medlemmar. Nato har förstått behovet av ett nära engagemang med säkerhets- och försvarsföretag. Därför skapades NIAG – ett rådgivande organ …

Läs mer
17 dec 2020
Tio rätt och ett fel ger betyget ”icke godkänt”

Inför regeringens Forsknings- och innovationsproposition ”Forskning, frihet, framtid – kunskap och innovation för Sverige” proposition (2020/21:60) hade branschen 11 rekommendationer. Överlag levererar regeringen i enlighet med förväntan, faktiskt över förväntan. Två områden sticker samtidigt ut; » [Förslag 8]: att överbrygga att civil och försvarsrelaterad forskning politiskt behandlas som separata sektorer samt » [Förslag 6]: att …

Läs mer
12 nov 2020
Viktigt beslut. Svårt uppdrag.

Försvarsmaktens uppgift är att försvara Sverige vid väpnat angrepp. Då måste Försvarsmakten också ha fungerade materiel och logistik för sådana förhållanden. Om försörjningen från företagen inte sätts i ett strategiskt perspektiv, utan fokuserar på enskilda objekt eller i vissa fall på systemnivå, så är det problematiskt. En operativ förmåga, utan logistik och tekniskt kunnande, ger …

Läs mer