Hoppa till innehåll

Fem frågor till Norea Normelli

Varför sökte du dig till SOFF?

Jag kom i kontakt med SOFF när jag skrev mitt examensarbete om hur folkrätten tillämpas vid cyberoperationer. Jag ska medge att min kunskap om branschen var begränsad, men anledningarna till att jag sökte praktik på SOFF är flera. Framför allt har jag alltid lockats av nya utmaningar, att få ta del av ny kunskap och bredda mina egna perspektiv. Jag ville också testa på att vara på en arbetsplats där juridiken möter både politiken och näringslivet.

Vad har du engagerat dig i under praktiken?
Främst har jag arbetat med föreningens hållbarhetsstrategi och projektlett seminarium om etiska och legala aspekter av autonoma vapensystem samt en kurs i säkerhetsskyddad upphandling. Jag har också arbetat med remissvar, skrivelser, juridiska vägledningar och compliancefrågor. Många spännande frågor helt enkelt. Ingen dag har varit den andra lik!

Vad tar du med dig från praktiken?

Förutom kunskap om sakfrågor och metod tar jag med mig många lärdomar om gott ledarskap, god kommunikation och projektledning. Jag tar även med mig ökad kunskap om utmaningar i fråga om samarbete mellan myndigheter och näringsliv, men också flera goda exempel på samma tema. Jag tror att fortsatt och ökat samarbete kan skapa många win-win situationer. Slutligen är jag mycket imponerad av engagemanget i samtliga medlemsgrupper.

"<yoastmark

Har du några medskick till branschen?

Jag tror att ett fortsatt och ökande engagemang i hållbarhetsfrågor är avgörande bland annat för att rekrytera kompetens och säkerställa konkurrenskraft på framtidens marknader. Hållbarhet (både ekologisk, social och ekonomisk) är ett stort och komplext, men likväl nödvändigt, område att arbeta med. Se det som en viktig och spännande utmaning i stället för något skrämmande! Men framförallt – utnyttja föreningen för att göra det svåra enklare, identifiera styrkor och utmaningar, lära och inspireras av varandra och se till att samtliga medlemsföretag, stora som små, ges förutsättningar att bedriva ett effektivt och ändamålsenligt hållbarhetsarbete. I längden kommer det att gynna alla.

Vad ska du ägna dig åt härnäst?

Under sommaren kommer jag att avsluta en del arbete jag har påbörjat. I höst väntar notarietjänstgöring på en tingsrätt och därefter får vi se vart framtiden tar mig, jag är alltid öppen för nya spännande utmaningar!

Länk till Norea Normelli på LinkedIn.

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang