Hoppa till innehåll
14 nov 2023
Hållbar ammunition – branschen driver projekt med stöd av Vinnova

SOFF har, tillsammans med medlemsföretag och FMV, fått medel från Vinnova för ”Projekt Grön och Hållbar Ammunitionsförsörjning” (PROGHA) som syftar till att öka möjligheter till en ökad hållbarhet vid utformning av styrmedel inom ammunitionsförsörjning. Syftet är att främja cirkulära processer och hållbarhetsvärden inom framtida upphandlingsförfaranden inom ammunitionsområdet. Projektet har två delområden. Det första ska ta …

Läs mer
24 feb 2023
Hög tid att ställa om till cirkulära och mer hållbara processer

SOFF menar att säkerhets- och klimatfrågan går hand i hand och att säkerhets- och försvarsföretag kan bidra till både säkerhet och hållbarhet genom att skapa förutsättningar för Sverige att nyttja mer hållbar teknik. Klimatförändringarna har stor betydelse, både för den nationella och internationella säkerhets- och försvarspolitiken, där behovet av att påskynda omställningen till en cirkulär …

Läs mer
15 jul 2022
Vägen fram för en miljömässigt hållbar försvarssektor

Klimatförändringarna har stor betydelse både för den nationella och internationella säkerhets- och försvarspolitiken. I takt med att klimatförändringarna utgör ett allt större säkerhetshot för vår framtid är det naturligt att fokusera mer på att integrera klimatmålen. Klimatfrågan diskuteras därför mycket i branschen och företagen är inte ensamma om att se behovet av ett ökat engagemang …

Läs mer
9 dec 2021
Ohållbara företag, ohållbart försvar?

Målet med taxonomin är att hjälpa investerare att identifiera och jämföra miljömässigt hållbara investeringar genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt hållbara ekonomiska verksamheter. Bedömningen skulle omfatta ”ESG”, det vill säga att se till hur bolaget agerar med hänsyn till miljövänlighet, social hållbarhet och bolagsstyrning. Trots den omfattande satsning på området definieras hållbarhet snävt och ytligt. …

Läs mer
21 sep 2021
Akademisk praktik VT2022

SOFF är en branschorganisation för företag inom säkerhets- och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Föreningen syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att verksamma företag i Sverige ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. Till våren 2022 vill vi gärna ta emot en akademisk praktikant till vårt kontor på Östermalm i …

Läs mer
16 sep 2021
Led vårt hållbarhetsarbete!

Du kommer att vara ansvarig för ett projekt som ska underlätta omställningen till en cirkulär och hållbar förvarsmarknad. Projektet syftar även till att bidra till ökad affärsnytta och säkerställa att svenska säkerhets- och försvarsföretag är konkurrenskraftiga på framtidens marknad där ökade krav på cirkuläritet och hållbarhet kommer att ställas från kunder både innanför och utanför …

Läs mer
4 jun 2021
Fem frågor till Norea Normelli

Varför sökte du dig till SOFF? Jag kom i kontakt med SOFF när jag skrev mitt examensarbete om hur folkrätten tillämpas vid cyberoperationer. Jag ska medge att min kunskap om branschen var begränsad, men anledningarna till att jag sökte praktik på SOFF är flera. Framför allt har jag alltid lockats av nya utmaningar, att få …

Läs mer