Hoppa till innehåll

Hög tid att ställa om till cirkulära och mer hållbara processer

Hållbarhetsfrågor engagerar allt fler såväl nationellt som internationellt, däribland går det att följa diskussioner om hur arbetssätt behöver utvecklas för att nå en cirkulär och mer hållbar framtid. Det går att konstatera att företag ställs inför högre krav och ett utökat ansvar, där allt fler verksamheter går radikala förändringar och mål till mötes för att leva upp till krav och standarder.

SOFF menar att säkerhets- och klimatfrågan går hand i hand och att säkerhets- och försvarsföretag kan bidra till både säkerhet och hållbarhet genom att skapa förutsättningar för Sverige att nyttja mer hållbar teknik. Klimatförändringarna har stor betydelse, både för den nationella och internationella säkerhets- och försvarspolitiken, där behovet av att påskynda omställningen till en och hållbar försvarssektor är stort.

Projekt Grön Omställning har kartlagt hinder och drivkrafter för en cirkulär omställning i samt identifierat lösningar på hur dessa kan hanteras. Därutöver har projektet fördjupat sig i frågan om hållbar och kravställning, där det går att konstatera att det ibland är en utmaning att möta både miljökrav och tekniska krav. Slutligen har PGO undersökt hur föreslagna möjligheter och utmaningar kan realiseras. För att bli mer hållbara behöver industrin ta ansvar för att minska resursanvändningen samt utnyttja fler rena, miljöanpassade tekniker och industriprocesser.

– En effektiv omställning är viktig för att säkra och trygga Sveriges framtid och för att svenska företag ska fortsätta vara konkurrenskraftiga. Projektet har bidragit till ökad medvetenhet och visat på möjligheterna till samarbete inom hållbarhetsområdet, säger Ronja Ahlberg som har projektlett arbetet.

SOFF kommer fortsätta driva frågor inom hållbarhet, däribland i medlemsgruppen för Miljö och hållbarhet. I september 2024 anordnas SOFF:s Gröna dag som syftar till att främja dialog samt att förmedla kunskap till mindre företag om miljö- och hållbarhetsarbete.

Läs projektets slutrapport här:

Relaterade nyheter