Hoppa till innehåll
Foto: Daniel Klintholm / Försvarsmkaten
Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten

Samhällssäkerhet

Sveriges fred, frihet och säkerhet ska värnas. Vårt samhälle utmanas samtidigt av en rad hot, risker och sårbarheter. Naturkatastrofer, organiserad brottslighet, terrorism och informationsoperationer är några av dem. Sveriges öppna demokratiska samhälle är en tacksam måltavla för angriparen, för att skydda människors liv och hälsa krävs därför skydd av samhällets funktionalitet.

Samhällsviktiga verksamheter är särskilt sårbara vid beroenden. Samhället består av en rad funktioner där näringslivet har kommit att stå för huvuddelen. I och med avreglering, privatisering och teknikens utveckling är det hos företagen staten finner resurserna för samhällets robusthet och . Att förstå beroenden och sårbarheter blir viktigt, men även att förstå företagens förhållningssätt till samhällssäkerhet. Exempelvis regelverkens direkta och indirekta verkningar på affärsverksamheten, ägarförhållanden, avtal med kunder, långsiktighet, investeringsbas, flexibilitet och skyddsvärda tillgångar. 

Idag försöker vi undvika kritiska beroenden, när funktioner eller resurser i en verksamhet krävs för att en annan verksamhet ska fungera och ”där det saknas alternativ”. Även om staten genom lagstiftning är ytterst ansvarig för samhällets säkerhet är genomförandet starkt decentraliserat till kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter. För att uppnå högre samhällssäkerhet krävs därför en samverkan mellan offentliga myndigheter och företag, inte minst vad gäller försörjningstrygghet, leveranssäkerhet och företagsplanering. Det innebär även nya affärsmodeller. 

VÅR VERKSAMHET INOM SAMHÄLLSSÄKERHET 

Säkerhet innebär för oss att trygga funktioner som är vitala för vårt samhälle. Samhällssäkerheten är därmed en förutsättning för en säkerhetsstruktur som skapar möjligheter att hantera olika hot, risker och sårbarheter.  

Ett viktigt område inom samhällssäkerhet är arbetet med den civila delen av et. Vi verkar för att företagen kunnande når marknaden. I samarbete med andra aktörer skapar vi arenor och nätverk för användare och produkt- och tjänsteutvecklare för ökad dialog och informationsutbyte. Behoven finns även internationellt, där företagen är särskilt konkurrenskraftiga.  

Inom föreningen arbetar medlemsgruppen för Samhällssäkerhet med att utveckla området i dialog med berörda beslutsfattare. Samhällets säkerhet behöver anpassas och struktureras för att hantera fred, kris och ytterst krig.  

VÅRA MEDLEMSFÖRETAG 

SOFF samlar leverantörer med en stor bredd, bland annat inom befolkningsskydd (från hemberedskap till skyddsrum), tjänster inom kontinuitetsplanering, försörjningskedjor, och risk- och sårbarhetsanalyser, utbildningar övningar och rådgivning samt säkra och robusta kommunikationer och motmedel för desinformation.  

Företagen har även anpassade produkter inom , positionering, kameraövervakning, er, skyddsutrustning, och tillträdeskontroll, vattenrening, räddningstjänst, säkra handlingar, detektion av exempelvis sprängämnen, biometri, etcetera. Företagen står därför, med kompetens och resurser, bakom och stöttar både offentliga och privata aktörer i deras strävan att skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Läs mer om våra medlemmar som är verksamma inom samhällssäkerhet här.

Kontaktperson
Lina Bonander, projektledare på SOFF
Lina Bonander Områdesansvarig samhällssäkerhet 08-782 08 29 072-535 80 18 lina.bonander@soff.se

Relaterade nyheter

Relaterade evenemang

Våra områden