Hoppa till innehåll

Marknadens roll för samhällets säkerhet

Syftet med detta dokument är att öka kunskapen om företagens roll i att stärka samhällets säkerhet. Kan marknaden bidra till att skapa trygghet och ett säkrare samhälle? På vilket sätt? Vad kan vara skyddsvärt och vad kan hota samhället? Företagen kan genom olika lösningar medverka till en god samhällssäkerhet. Dokumentet försöker resonera och visa på hur detta kan ske.