Hoppa till innehåll
Dokument saknar bild
25 maj 2023
Så drar du nytta av ditt medlemskap!
Vi vill att du som medlem ska få ut det mesta möjliga av ditt medlemskap.Därför har vi sammanställt en checklista till dig. I det här informationsmaterialet hittar du även generellinformation om oss, vilken information vi behöver om er och de regler som finns.
Läs mer
Dokument saknar bild
25 maj 2023
En nationell teknologi- och innovationsstrategi som främjar dual use
Det finns en tydlig koppling mellan förutsättningarna för en nationell kunskapsuppbyggnad inom civil forskning och teknikutveckling och Sveriges resiliens och försvarsförmåga. Sveriges försvarsförmåga bygger nämligen i hög grad på tillgång till avancerad kunskap och teknologier. Att framtidens tekniska lösningar är nyckeln till ett framgångsrikt försvar konstateras också i Natos framtidsagenda, NATO2030. Den teknikutveckling som efterfrågas …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 maj 2023
Remissyttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om stöd för ammunitionsproduktion
EU-kommissionen och dess medlemsstater har utvecklat och implementerat ett antal initiativ med mål att stärka den gemensamma säkerheten och försvarsområdet i stort. Syftet har varit att utveckla en mer konkurrenskraftig och integrerad försvarsmarknad. Exempel på initiativ är Europiska försvarsfonden (EDF) samt olika riktlinjer, tolkningsmeddelanden och lagstiftningar. Rubricerade förslaget till ny förordning från kommissiomem är det …
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Yttrande avseende införande av lag om utländska direktinvesteringar
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Remissvar avseende cybersäkerhetsutredningen
Remissvar avseende Sveriges säkerhet — behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem.
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Skrivelse angående nationellt cybersäkerhetscenter
Näringslivets syn på Sveriges kommande nationella cybersäkerhetscenter
Läs mer
9 maj 2023
Skrivelse om export inom krypto
Skrivelse om exportutmaningar – krypto, signalskydd och avlyssningssäkra produkter.
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Yttrande angående förslag gällande kemiska produkter och biotekniska organismer
Yttrande över ändring för att utöka möjligheten till undantag för försvarsintressen i förordningen (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Yttrande över KEMI:s ändring av föreskrifter
Yttrande över förslag till ändringar i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och biotekniska organismer – implementering av undantag enligt RoHS-direktivet samt vissa ändringar avseende SCIP-databasen
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Yttrande angående Nordic EcoLabel
Remissyttrande över förslag till reviderade kriterier för Investeringsfonder och investerings-produkter (Nordic EcoLabel).
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Remissvar angående Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov
Läs mer
Dokument saknar bild
9 maj 2023
Begäran om förtydligande avseende legotillverkning
Begäran om förtydligande avseende tillverkning av komponenter från leverantörer i utlandet.
Läs mer