Hoppa till innehåll

Förslag till ändring i skyddslag (2010:305) och skyddsförordning (2010:532)

Militära transporter av stora mängder vapen eller ammunition och andra särskilt skyddsvärda transporter kan beslutas vara skyddsobjekt. På motsvarande sätt borde civila transporter av samma sorts utrustning kunna beslutas vara skyddsobjekt. Särskilt skyddsvärda transporter skulle exempelvis kunna vara transport av fartyg, luftfartyg eller fordon som tillverkats särskilt för militära ändamål eller delar till vapen, ammunition eller sprängämnen. Bestämmelserna borde vara teknikneutrala och vara tillämpliga oavsett på vilket sätt som transporten genomförs.

Om länsstyrelse ska fatta beslut enligt ovan bör det räcka med att länsstyrelsen i det län varifrån transporten utgår fattar beslut om att transporten ska utgöra skyddsobjekt inom Sverige.

Det noteras att möjligheten för närvarande saknas för att besluta att mobila ledningsanläggningar, på samma sätt som byggnader som används eller är avsedda för ledning och samordning av civil verksamhet, ska kunna beslutas vara skyddsobjekt. Vidare är det för närvarande inte möjligt att besluta att byggnader och andra anläggningar som används eller är avsedda för ledning och samordning av civil verksamhet ska vara skyddsobjekt om beredskapen inte höjts.

De behov av förändringar som angetts ovan kan uppnås genom förslag på tillägg i skyddslagen och skyddsförordningen som anges i det följande. Förslagen på tillägg är markerade med röd, kursiv text. Förslag på radering av befintlig text är markerad med röd överstruken text.

I en skrivelse till Regeringskansliet föreslår SOFF ändringar i skyddslag (2010:305) och skyddsförordning (2010:532)