Hoppa till innehåll

Medlemskap

Sveriges företag är en hörnsten för internationella samarbeten och en framgångsrik svensk säkerhetspolitik. Våra medlemsföretag bidrar till att skydda samhällen

+ 200 medlemsföretag ger styrka!

Som medlem i SOFF får du kraften att växa på försvars- och säkerhetsmarknaden. Tillsammans driver vi frågor för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar.

SOFF är en pålitlig och långsiktig partner som engagerar sig i marknadens behov. Vi står för ansvarsfulla affärer och aktiviteter. Som medlem i SOFF påverkar du agendan om att skapa en effektiv marknad. Ett medlemskap ger dig dessutom möjlighet att öka din kunskap och ditt nätverk inom branschen. Vi förser dig varje vecka med information om vad som hänt och vad som händer framöver. 

Vem kan bli medlem?  

Föreningen är öppen för företag registrerade i Sverige och som bedriver verksamhet inom området samhällssäkerhet och försvar vilka bidrar till att försvara Sverige och främja målen för Sveriges säkerhet och som önskar främja föreningens ändamål och åtar sig att fullgöra sådana förpliktelser mot föreningen som följer av dess stadgar. SOFF förutsätter att företaget respekterar föreningens affärsetiska regelverk.  

Hur blir jag medlem? 

Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan (se printout för de uppgifter som behövs för en ansökan). Därefter görs en bakgrundskontroll av företaget. Utförliga underlag vid ansökan underlättar beredningen. Från att ansökan lämnats och mottagning bekräftats går det som ansökande medlem delta på föreningens aktiviteter. Styrelsen beslutar om medlemsärenden efter att ansökan beretts av kansliet. Efter godkännande tecknas ett medlemsavtal som bland annat tydliggör de åtagande som följer av medlemskapet.

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se