Medlemskap stärker branschen och främjar samarbete

Våra medlemsföretag skapar värde för Sverige och skyddet av samhället. Starka företag skapar trygghet och bidrar till försvaret av samhället.

Föreningen är en pålitlig och långsiktig partner som engagerar oss i marknadens behov. Vi står för ansvarsfulla affärer och aktiviteter. Som medlem i SOFF påverkar du agendan om att skapa en effektiv marknad.

Läs foldern: ”Medlem i SOFF: Stärker branschen och främjar samarbete”

Säkerhets- och försvarsföretagen är branschorganisationen för företag verksamma i Sverige inom säkerhets- och försvarsområdet. Organisationens syfte är att tillvarata företagens intressen och att verka för en ökad förståelse för dess betydelse i säkerhetspolitiken, samt att tillvarata företagens möjligheter till utveckling på en alltmer global marknad och i internationell samverkan.

Hos oss får du kraften att växa på försvars- och säkerhetsmarknaden

Var med där det händer – när det händer: Ett medlemskap ger dig möjlighet att öka kunskapen och nätverken inom branschen. Vi förser dig varje vecka med information om vad som hänt och vad som händer framöver.

+180 medlemsföretag ger styrka: Tillsammans driver vi frågor för att skapa bästa möjliga konkurrensförutsättningar.

Läs gärna mer om vilka aktiviteter och vilka förmåner du har som medlem i vår medlemsfolder.

10 starka skäl till varför ditt företag ska vara medlem hos SOFF:

1. TRYGGHET SOFF är en respekterad röst i vår bransch och kan representera våra medlemmar på alla nivåer. Grundligt beredda positioner från branschen ger myndigheter en trygghet att de får en väl övervägd syn på vad som är bra för marknaden. Förtroendet för SOFF är en tillgång för dess medlemmar.

2. INFORMATION SOFF är integrerad i branschens utveckling. Det innebär att föreningen kan erbjuda ett brett utbud av information och tjänster. Det rör allt från att aggregerat presentera företagskänslig information för att tillhandahålla en branschövergripande statistisk samt kännedom om nya förslag, till regelverk.

3. KUNSKAP Föreningen ger tillgänglig kunskap om viktiga processer och händelser, inte minst viktiga för små och medelstora företag. Föreningen är nationell kontakt för Nato, sexnationsavtalet samt har samarbetsavtal med fjorton samarbetsländers motsvarande systerföreningar.

4. PROJEKT SOFF genomför ofta specifika projekt eller event som gynnar medlemmarna eller branschen som helhet. Medlemmarna får utmärkta tillfällen att tidigt bli involverade och direkt påverka resultatet av dessa projekt vid intresse.

5. NÄTVERKANDE SOFF skapar mötesplatser där medlemsföretagen får möjligheter att stärka sina nätverk till andra företag och myndigheter i samband med konferenser, utställningar och andra evenemang. Detta samtidigt som medlemmarna ges möjlighet att öka kunskapen om frågor som kan påverka deras verksamhet.

6. NYHETER Föreningen informerar varje vecka om förändringar i regelverk, politik och nyheter från branschen vilket ger ett tidigt ”varningssystem”. Tillsammans med andra medlemmar utvecklas råd om hur företagen kan hantera de problem som kan uppstå som ett resultat.

7. AVTAL SOFF erbjuder förmånliga avtal – allt från juridiskt stöd till rabatter på boende.

8. TILLTRÄDE På lång sikt är det i ert ekonomiska intresse att vara medlem. SOFF är centrum för vår bransch och erbjuder många fördelar för medlemmarna. Dessa fördelar inkluderar aktiviteter, och tillgång till marknadsinformation.

9. TROVÄRDIGHET Medlemskap i branschföreningen ger företagen en trovärdighet som seriös aktör. För många beslutsfattare ses medlemskap i SOFF som ett kvalitetsmärke, inte minst för arbete inom exportkontroll och etiska frågor. Branschen är starkt reglerad och kollektivt ansvar värdesätts.

10. PÅVERKAN Som medlem i SOFF påverkar du agendan om att skapa en effektiv försvarsmarknad och får möjlighet att delta i våra medlemsgrupper och de utbildningar och seminarier vi arrangerar.

Foldern finns även på engelska.