Hoppa till innehåll

Strategiska partners

SOFFs strategiska partners – ett starkt och ömsesidigt samarbete som gynnar medlemsföretag, förening och utvalda strategiska partners.

SOFFs ordförande lena Gillström och generalsekreterare Robert Limmergård. Foto: Hamid Ershad Sarabi

För att adressera identifierade behov hos medlemsföretagen har föreningen skapat en plattform för att tillsammans med utvalda partnerföretag öka förståelsen för de utmaningar och möjligheter som företagen står inför.

Partnerskapet ger tillgång till resurser och unika möjligheter. Våra strategiska partners har kompetens inom för marknaden viktiga områden. De deltar i föreningens verksamhet och bidrar till kunskapsdelning. Samarbetet skapar på så sätt nytta och värde både för medlemsföretag och våra strategiska partners och tillsammans bidrar vi till en konstruktiv utveckling av branschen.

Kunskap

Genom att tillsammans möta de utmaningar och möjligheter som säkerhet- och försvarssektorn står inför, kan ett ömsesidig kompetensfrämjande mellan partners och medlemsföretag öka vår kollektiva förståelse för marknadens förutsättningar, behov och drivkraft.

Nätverkande

Som en del av föreningens verksamhet bidrar våra strategiska partners till kunskapsdelning och främjande av samarbete.

Legitimitet

SOFF agerar brygga mellan våra partners och föreningens medlemmar, där långsiktiga och väletablerade relationer utgör grunden för ökat relationsbyggande.

För medlemsföretagen erbjuder partnerskapet en känsla av trygghet. Detta beror på vår noggranna urvalsprocess, som säkerställer att endast de mest lämpliga och kompetenta företagen blir strategiska partners.

Partners inom tre områden

Inledningsvis har SOFF etablerat samarbete med företag inom för branschen tre viktiga områden; personalförsörjning (exempelvis rekrytering, executive search, personalutveckling), samhällskontakter (såsom public affrs och public relations) samt juridisk rådgivning (inom avtal, regelefterlevnad, mm). Framåt kan även nya kategorier (såsom finansiering, redovisning och konsultstöd vid ansökningar) bli aktuella.

I grunden möjliggör samarbetet att föreningen i större utsträckning kan stärka vårt huvuduppdrag: att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemsföretagen på den svenska och internationella marknaden.

Kontaktperson
Robert Limmergård Generalsekreterare 08-782 08 85 070-283 56 90 robert.limmergard@soff.se

Svensk försvarskompetens

Vår framgångsfilosofi bygger på att verkligen förstå en bransch in i dess minsta detalj. Vi tror att hemligheten bakom framgångsrik kompetensförsörjning ligger i att greppa helheten, utmaningarna och de specifika förutsättningarna inom försvarssektorn. I stället för att endast gräva där ljuset lyser, är vi skickliga på att identifiera kompetens från andra områden som kan omskolas effektivt för att fylla de unika behoven inom just försvarssektorn.

Med 20 års erfarenhet av nischad rekrytering har vi finslipat denna förmåga. Nu är vår ambition att kanalisera denna expertis exklusivt för försvarssektorn och därmed bidra till att stärka Sveriges säkerhet. Vi är fast beslutna att bidra till försvarssektorn med det vi gör bäst: att matcha rätt kompetens med rätt behov, oavsett var den kompetensen ursprungligen fanns.

Webbsida: Försvarskompetens

AIMS International Sweden

I AIMS International erbjuder vi kundanpassade lösningar inom executive search, board services och talent management var i världen uppdragsgivaren än befinner sig.

Vi har djup expertis både vad gäller att ”finna” rätt extern talang i form av ledare och affärskritiska specialister och att identifiera och utveckla nyckelpersoner som redan finns inom kundföretagen.

Som partners i AIMS International är vi integrerade över landsgränserna via gemensamma kunderbjudanden, arbetsmetoder och samarbetsformer. Samtidigt är vi som partnerföretag ägda lokalt, i vårt fall av oss själva här i Sverige. Det gör att vi är väl förankrade på vår hemmamarknad och att vi kan utvecklas i takt med de specifika behov som finns just här.

Webbsida: Aims Sverige samt PDF för mer information.

Baker McKenzie

Baker McKenzie är en advokatbyråer med omfattande expertis inom säkerhets- och försvarssektorn. Med ett fullservice-erbjudande både lokalt och globalt erbjuder vi affärsjuridisk rådgivning till alltifrån lokala startups till globalt ledande konglomerat. Vår branschspecifika kompetens inkluderar bland annat exportkontroll, sanktioner och leverantörskedjor, M&A, IP och dataskydd, arbetsrätt, och hållbarhet, cybersäkerhet, kapitalmarknad och finansiering.

Sedan 1949 har Baker McKenzie tillhandahållit kvalificerade juridiska tjänster till flera av Sveriges och världens mest framstående företag, organisationer och offentliga institutioner. I dag har Baker McKenzie närmare 13 500 medarbetare på 74 kontor i 45 länder. I Sverige finns Baker McKenzie sedan 1991. Företagets svenska kontor är miljöcertifierat i enlighet med ISO 14001 miljöledningssystem och verksamheten har sedan 2020 uppnått nettonollutsläpp av växthusgaser.

Webbplats: Baker McKenzie

Florenius & Co

Advokatfirman Florenius & Co. är Sveriges enda advokatbyrå med huvudsakligt fokus på försvars- och säkerhetsmarknaden. Affärer på försvarsmarkanden har flera karaktäristiska särdrag och andra regelverk än de som normalt styr marknaden blir tillämpliga och får stor betydelse. Florenius & Co. har över 20 års branscherfarenhet och navigerar legala avvägningar och kommersiella aspekter inom bl.a. teknisk innovation, exportkontroll, avtalsrätt samt svenska och amerikanska sregelverk.

Visionen är att hjälpa klienter på samma sätt som en bolagsjurist gör, dvs. genom att finnas där i ett så tidigt skede som möjligt för att identifiera, analysera och lösa problem innan stora, dyra och uppslitande processer uppstår. Florenius & Co har därför valt att kombinera ett personligt engagemang och flexibilitet som kännetecknar en mindre advokatbyrå med erfarenheten och bredden hos en större byrå.

Webbplats: Florenius & Co

Mannheimer Swartling

Mannheimer Swartling är en ledande advokatbyrå med global närvaro. Vi erbjuder expertis inom en bredd av affärsjuridiska områden och är stolta över att vara en pålitlig partner för företag över hela världen. Med kontor spridda runt om i världen kan vi tillhandahålla lokal expertis samtidigt som vi dra nytta av internationell erfarenhet och insikt. Vårt mål är att leverera högkvalitativ service och effektiva lösningar för våra klienter, oavsett var de befinner sig.

Webbplats: Mannheimer Swartling

Kontaktperson: Anders Bergsten

Diplomat Communications

Diplomat Communications är en strategisk kommunikationsrådgivare i Sverige och hjälper företag och organisationer att bygga förtroendefulla relationer, driva förändring internt och i omvärlden samt att förebygga och hantera affärsrisker. Diplomat verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, finansmarknader och media och har ett fullt integrerat erbjudande – från strategisk expertis till kreativ aktivering.

Diplomats rådgivare har stor erfarenhet av att navigera i det försvars- och säkerhetspolitiska landskapet. Vi erbjuder en rad tjänster, exempelvis: kvalificerad analys av politiska beslutsprocesser, identifiering av nyckelaktörer i berednings- och beslutsprocesser, utarbetande av påverkans- och kommunikationsstrategier, operativt stöd i kontakt- och påverkansarbete, mediahantering och stöd vid andra kommunikativa aktiviteter, löpande strategisk rådgivning och omvärldsanalys.

Webbplats: Diplomat Communications

Kontaktperson: Tobias Krantz

Rud Pedersen Public Affairs

Rud Pedersen är en europeisk konsultbyrå specialiserad på public affairs. Vi hjälper våra uppdragsgivare att förstå och navigera i komplexa offentliga beslutsprocesser genom att bidra med insikt i frågor där policy och politik har affärskritisk inverkan. Vi rådger kunder om strategi och bistår i planering och genomförande av aktiviteter kring positionering och påverkan.

Försvar och säkerhet är ett av flera expertområden där vi i Sverige och övriga länder kan erbjuda konsulter med gedigen erfarenhet från såväl politisk som myndighetsnivå. Vi hjälper försvarsföretag i alla skeden av upphandlingar, ofta redan innan något formellt beslut om fattats.

Rud Pedersen Group erbjuder även närliggande tjänster kring varumärkesbyggande, synlighet i media och digitala kanaler samt med att producera digital och fysik reklam och annonsering. Vi hjälper även kunder att bygga starkare team genom rekrytering, bemanning och organisationsutveckling. Kvalitet, kreativitet och engagemang i kundens specifika affärsutmaningar genomsyrar alla tjänster som erbjuds.

Med nordiska rötter har vi drygt 500 medarbetare på femton europeiska marknader. Senast har vi etablerat oss i Ukraina och Spanien.

Webbplats: Rud Pedersen