Hoppa till innehåll

Förslag till ändring i förordning (2022:511) om elektronisk kommunikation, m.m.

Skyddslagen medger att skyddsvakt som bevakar skyddsobjekt kan verka mot obemannade farkoster. Effektiva möjligheter saknas dock för skyddsvakter att verka mot obemannade farkoster. Att verka mot obemannade farkoster med kinetisk energi är i många fall inte praktiskt möjligt. Möjlighet borde skapas för skyddsvakter att verka mot obemannade farkoster med andra medel än kinetisk energi, exempelvis med störsändare, stark laser, mikrovågor, elektromagnetiska pulser eller med obemannade farkoster som fångar in eller kolliderar med obemannade farkoster som obehörigen befinner sig inom, över eller i anslutning till försvarsindustriella anläggningar som beslutats vara skyddsobjekt. Önskvärt är att en teknikneutral lösning kan skapas.

Som ett första steg borde förordning (2022:511) i om elektronisk kommunikation ändras på så sätt att försvarsindustriella skyddsobjekt ska kunna använda störsändare för att störa ut obemannade farkoster på motsvarande villkor som gäller för Försvarsmakten och Polisen.

På motsvarande sätt borde laser och elektromagnetiska pulser kunna användas mot obemannade farkoster förutsatt att det kan ske på ett säkert sätt med hänsyn till exempelvis flygtrafik.

Transportstyrelsens bestämmelser angående obemannade farkoster borde justeras så att obemannade farkoster kan användas för att exempelvis fånga in eller krocka med obemannade farkoster som obehörigen befinner sig inom, över eller i anslutning till försvarsindustriella anläggningar som beslutats vara skyddsobjekt.

Det noteras att andra typer av skyddsobjekt, exempelvis kärnkraftverk och större vattenkraftverk och -dammar, kan ha ett motsvarande behov.

I en skrivelse till Regeringskansliet föreslår SOFF ändring av 3 kap. 5 § i Förordning (2022:511) om elektronisk kommunikation.