Hoppa till innehåll

De nordiska branschföreningarna besvarar gemensamt Nordiska investeringsbankens remiss av ny policy

SOFF, tillsammans med våra systerföreningar i norden, välkomnar inbjudan att kommentera Nordiska Investeringsbankens (NIB) nya hållbarhetspolicy. Även om vi välkomnar att policyn skulle tillåta NIB att erbjuda finansiering för lösningar med dubbla användningsområden, är förslaget att per definition utesluta aktörer som är engagerade i värdekedjan kring ”vapen och ammunition” från finansiering i fullständig motsägelse till den inriktning som medlemsländerna driver för att, med den förändrade geopolitiska och säkerhetsmässiga situationen, stärka försvaret av våra samhällen. Rysslands krig mot Ukraina har förändrat hela säkerhetsordningen i Europa, vilket har fått Sverige och Finland att gå med i Nato och Danmark för att ansluta sig till EU:s försvarssamarbete.

Tillgången till finansiering är fortfarande kritisk. Även om medlemsländer har tagit viktiga beslut och åtgärder, inklusive i EU- och Natosammanhang, för att göra det möjligt för den europeiska försvarsindustrin att möta den ökade efterfrågan från regeringar, så att de kan fortsätta att stödja Ukraina samtidigt som de skyddar och försvarar Europa, så är förslaget till ny policy från NIB förödande för ekosystemet. Vi är djupt oroade över att se NIBs utkast till förslag till ny hållbarhetspolicy eftersom den undergräver de ovan beskrivna besluten och insatserna från den politiska ledningen i bankens medlemsländer. Försvarsföretagens unika roll och ansvar i förhållande till de nordiska regeringarna måste beaktas fullt ut när man utvärderar ekosystemets hållbarhetsarbete.

Vidare vill vi uppmärksamma den säkerhets- och försvarsplan som antagits av Europeiska investeringsbanken (EIB). I planen anges att EIB kommer att avstå från ett tidigare krav på att projekt med dubbla användningsområden som är berättigade till finansiering inom säkerhets- och försvarsområdet får mer än 50 % av sina förväntade intäkter från civil användning. EIB kommer också att uppdatera sina regler för försvarsfinansiering av små och medelstora företag. EIB har skapat ett särskilt säkerhets- och försvarskontor, som tillhandahåller en enda kontaktpunkt för säkerhets- och försvarsinvesteringar, i drift sedan 1 maj 2024. Vi anser att NIB bör vidta åtgärder i linje med vad som nu genomförs av EIB.

Vi uppmanar därför NIB att anpassa bankens policy till den nuvarande situationen och medlemsländernas åtaganden och därför inte per definition exkludera ”vapen och ammunition”.