Hoppa till innehåll
4 jun 2024
Remissyttrande avseende betänkandet Arbetsrätten under krig och krigsfara (SOU 2023:79)
Lagförslagets ändamålsenlighetSOFF instämmer med slutsatsen att det är eftersträvansvärt att regelverk som gäller i fredstid så långt som möjligt ska upprätthållas även om Sverige hamnar i krig, krigsfara eller om det råder en annan extraordinär situation. Samtidigt vill SOFF understryka att företagens förutsättningar att till exempel upprätthålla och driva produktion är helt andra i dessa …
Läs mer
Dokument saknar bild
3 maj 2024
Yttrande avseende En reform för datadelning
SOFF intar en i huvudsak positiv inställning till ökad interoperabilitet för att öka möjligheterna att dela och använda data. Föreningen understryker särskilt vikten av det som skrivs om nyttan av datadelning för totalförsvaret. Härtill understryker föreningen vikten av det föreslagna undantaget i 4 § st. 2 i förslag till lag om den offentliga förvaltningens interoperabilitet. …
Läs mer
Dokument saknar bild
25 maj 2023
Så drar du nytta av ditt medlemskap!
Vi vill att du som medlem ska få ut det mesta möjliga av ditt medlemskap. Därför har vi sammanställt en checklista till dig. I det här informationsmaterialet hittar du även generell information om oss, vilken information vi behöver om er och de regler som finns. Med ditt medlemskap har du en kontaktperson (Point of Contact). …
Läs mer
Dokument saknar bild
23 mar 2023
Stadgar
I dokumentet står det om Säkerhets- och försvarsföretagens (SOFF) stadgar.
Läs mer
Dokument saknar bild
23 mar 2023
Verksamhetsplan
Företagen har en central roll för försvaret av Sverige. De bidrar till uthållighet, tillgänglighet och försörjningstrygghet av det som krävs för Sveriges behov. Genom företagen har Sverige goda möjligheter att använda dessa kompetenser för att stärka skyddet av samhället. För att nyttja Sveriges samlade resurser måste säkerhetspolitik, teknik och marknad ses som en helhet. För …
Läs mer
23 mar 2023
Verksamhetsplan 2024
Företagen har en central roll för försvaret av Sverige. De bidrar till uthållighet, tillgänglighet och försörjningstrygghet av det som krävs för Sveriges behov. Genom företagen har Sverige goda möjligheter att använda dessa kompetenser för att stärka skyddet av samhället. För att nyttja Sveriges samlade resurser måste säkerhetspolitik, teknik och marknad ses som en helhet. För …
Läs mer
Dokument saknar bild
23 mar 2023
Membership folder (english)
Read more about our work, organization and the issues we pursue in our membership folder. The Swedish Security and Defense Industry Association, SOFF, is a trade organisation for companies in the field of cyber defence, civil security and defence, situated in Sweden. The purpose of the association is to, from a business perspective, contribute to …
Läs mer
Kristina Syk inleder möte
23 mar 2023
Medlemsfolder
Läs mer om vårt arbete, organisation och de frågor vi driver i vår medlemsfolder. Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom cyberförsvar, samhällssäkerhet och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksamma företag ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt. …
Läs mer
Dokument saknar bild
23 mar 2023
Medlemskriterier
Läs mer om vilka medlemskriterier samt åtaganden vid medlemskap som finns fastställda i föreningens stadgar. Detta dokument syftar till att beskriva för företag som har intresse av medlemskap och sammanfattar de medlemskriterier och de åtagande genom medlemskap som finns fastställt i föreningens stadgar samt av föreningens styrelse. SOFF:s syfte är att arbeta för att försvars- …
Läs mer
Dokument saknar bild
23 mar 2023
Därför är vi medlemmar
Vi intervjuade några av våra medlemmar om varför de har valt att bli medlemmar, vilken nytta medlemskapet har inneburit för dem och om det finns någonting specifikt med medlemskapet som betyder extra mycket. SOFF innebär en unik arena för företag som arbetar med försvar och säkerhetsfrågor(militärt och civilt). SOFF är också en organisation som genom …
Läs mer