Hoppa till innehåll

Medlemsfolder

Läs mer om vårt arbete, organisation och de frågor vi driver i vår medlemsfolder.

Säkerhets- och försvarsföretagen är en branschorganisation för företag inom cyberförsvar, samhällssäkerhet och försvarsområdet med verksamhet i Sverige. Organisationens syfte är att ur ett branschperspektiv arbeta för att i Sverige verksamma företag ska få så bra förutsättningar som möjligt att verka framgångsrikt.

Båda dessa perspektiv görs riktat mot de prioriterade marknader som uttalats av medlemsföretagen. SOFF har idag över 200 medlemsföretag och fler än 100 är s.k. SMF-företag (små- och medelstora företag). Företagen har närmare 22 500 anställda och omsätter ca 64 miljarder per år. Branschen sysselsätter ännu fler i underleverantörsledet.

En stor del av arbetet inom föreningen bedrivs i olika medlemsgrupper med deltagande från företagen och är sammanhållna av kansliet. Föreningen är medlemsdriven. Sakfrågor bereds och utvecklas inom våra medlemsgrupper. Det är i dessa grupper föreningen formulerar och driver våra frågor samtidigt som de är viktiga som ett nätverk i branschen. Över ett år brukar våra medlemsgrupper tillsammans ha närmare 50 medlemsmöten.

Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) är en samordnad röst för branschen i dialog med riksdag, departement och myndigheter. Föreningen är också aktiv i försvarssamarbetet inom Norden, EU och med USA. SOFF bidrar till att utveckla en effektivare politik och hjälper företagen att bli mer konkurrenskraftiga.