Hoppa till innehåll

Så drar du nytta av ditt medlemskap!

Vi vill att du som medlem ska få ut det mesta möjliga av ditt medlemskap. Därför har vi sammanställt en checklista till dig. I det här informationsmaterialet hittar du även generell information om oss, vilken information vi behöver om er och de regler som finns.

Med ditt medlemskap har du en kontaktperson (Point of Contact). PoC är huvudansvarig för relationen till föreningen. Samtlig formell information distribueras enbart till PoC vid medlemsföretaget som är skyldig att förankra intern hos medlemmen till dem som behöver informationen. PoC är också skyldig att följa upp och återkoppla till SOFF vid remiss eller övriga förfrågningar. PoC är ansvarig för huvudrelationen till SOFF och godkänner företagets representanter i medlemsgrupper.

Grupper du kan ta del av med ditt medlemskap

Medlemsgrupperna är viktiga för kunskapsuppbyggnad och nätverkande. Kansliet kan förse dig med ett utdrag på vilka hos dig som kallas till vilka grupper. Ni är alltid välkomna till mötena samt stå på sändlistorna.

SOFF arbetar under verksamhetsåret med flera olika medlemsgrupper för att på kort- och lång sikt genomföra de prioriteringar som fastställs i Verksamhetsplanen. Medlemsgrupperna ska arbeta med uttalade uppgifter för en specifik fråga eller specifik period och i detta arbete samla branschen för kunskapsuppbyggnad. För flera av grupperna ska särskilda projektplaner utarbetas. Utöver fysiska möten används gruppstrukturen som sändlistor för att hantera specifika ärenden.

SOFF uppdaterar regelbundet vårt kalendarium där SOFF och alla våra medlemsföretags externa aktiviteter presenteras, såsom utställningar
samt konferenser i Sverige och internationellt. Vi lägger även med SOFF aktiviteter av intern karaktär vilka kan vara intressant för vår målgrupp. Aktivitetslistan presenteras för myndigheterna och departementen och samordnas med deras aktiviteter. Maila kontinuerligt era aktiviteter till SOFF kansli så har vi möjlighet att marknadsföra dem och att vi även kan samordna mellan våra medlemmar om till exempel flera företag besöker samma utställning eller konferens.