Hoppa till innehåll
17 jul 2024
Översikt av SOFF:s syn på EU:s försvarsinitiativ
SOFF är positiva till EU-kommissionens arbete med att stärka den europeiska försvarsmarknaden. Under senaste åren har vi sett flera initiativ såsom EDF, EDIS och EDIP. Hur bör Sverige navigera förslagen? Vi ser att våra medlemsföretag är framgångsrika i programmen och att det finns potential för ytterligare framgångar i kommande utlysningar. Det är avgörande att medlemsstaterna …
Läs mer
3 jul 2024
De nordiska branschföreningarna besvarar gemensamt Nordiska investeringsbankens remiss av ny policy
SOFF, tillsammans med våra systerföreningar i norden, välkomnar inbjudan att kommentera Nordiska Investeringsbankens (NIB) nya hållbarhetspolicy. Även om vi välkomnar att policyn skulle tillåta NIB att erbjuda finansiering för lösningar med dubbla användningsområden, är förslaget att per definition utesluta aktörer som är engagerade i värdekedjan kring ”vapen och ammunition” från finansiering i fullständig motsägelse till …
Läs mer
21 mar 2024
Remissvar avseende kommissionens förordningsförslag om inrättandet av det europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIP) 2024 0061 (COD)
SOFF välkomnar Europeiska kommissionens förslag till en förordning om ett europeiskt försvarsindustriprogram ”European Defence Industry Programme” (EDIP). Det är en ambitiös text som i flera delar innehåller förslag på konkreta åtgärder.SOFF har aktivt bidragit till kommissionens samrådsprocess inför förslaget genom den europeiska branschorganisationen ”AeroSpace and Defence Industries Association of Europe” (ASD) samt genom bilaterala möten …
Läs mer
21 feb 2024
European Defence Fund (EDF) – Interim Evaluation
SOFF Preliminary Comments Note: SOFF advocates for a comprehensive EDF interim review that integrates perspectives from both the industry and Member States. This approach aims to confirm the EDF’s effectiveness in fostering collaboration among Member States, while also boosting the competitiveness and technological capabilities of the EDTIB. SOFF and the EDF Since its inception in …
Läs mer
3 jan 2024
Yttrande i samrådsprocess om europeisk försvarsindustristrategi (EDIS)
SOFF har beretts möjlighet att lämna underlag till EU-kommissionen inför kommande arbete med en europeiska försvarsindustristrategi (EDIS), som tillkännagavs av president von der Leyen tidigare i år. Skälet är att EU vill förbättra gemensam upphandling mellan medlemsstaterna och för att öka den tekniska och industriella förmågan att stödja Ukraina. EDIS syftar till att utveckla medlemsstaternas …
Läs mer
Dokument saknar bild
3 okt 2023
Remissyttrande över ”Sveriges tillträde till vissa Natoavtal” (Ds 2023:22)
Handeln med andra länder har en betydande inverkan på Sveriges relationer, beroende och möjligheter till samarbete med dessa länder. Teknologi påverkar inte bara vår säkerhet och försvar, utan också vår konkurrenskraft och välfärd. Faktum är att nio av tio kunder för företag inom detta område är utländska försvarsmakter, och två tredjedelar av företagens omsättning kommer …
Läs mer
19 sep 2023
Svensk förmåga i en osäker omvärld – en tidning från SOFF
Våra soldater och sjömän förtjänar de bästa förutsättningarna att skydda vårt samhälle. Försvarsmakten utvecklar dock inte ny teknik, utan de innovationer försvaret behöver för att möta en allt bredare hotbild finner du hos företag. Försvarsföretagen är på så sätt en vital del av försvarsförmågan. I föreningens första tidning från 2018 finner du ett antal exempel. …
Läs mer
19 sep 2023
Svensk förmåga i en osäker omvärld – en tidning från SOFF
Sverige behöver möta destabiliserande handlingar som syftar till att påverka Sverige politiskt, ekonomiskt och militärt. Skyddet av samhällets funktionalitet vilar på ett stort antal aktörer som tillsammans skapar en säkerhetsstruktur som ökar förmågan att försvara samhället. Årets tidning tar upp aktuella ämnen inom cyberförsvar och försvaret av Sverige – och vill öka kunskapen om hur …
Läs mer
Svensk försvarsförmåga i en osäker omvärld - en tematidning från SOFF
19 sep 2023
Svensk försvarsförmåga i en osäker omvärld – en tematidning från SOFF
För att uppmärksamma och väcka intresse för branschen ger vi den 21 september ut en specialtidning i Ny Teknik, en av landets största tekniktidningar med cirka 220 000 läsare. Tidningen kommer också nå ut till studenter på flera av landets mest prestigefulla högskolor och universitet samt följa med oss ut på vår turné på lärosätena …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 apr 2023
Arbetspapper nr. 1 – Företag bygger försvarsförmåga
Frihet och demokrati är inget givet, det har historien har visat oss. Idag, i en värld där många delar blir allt instabilare och där allt fler föds i auktoritära regimer, är en av statens viktigaste uppgifter att trygga säkerheten för sina medborgare och sitt territorium. För att Sverige och våra partnerländer i Norden, Europa och …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 apr 2023
Arbetspapper nr. 3 – Beroende till företag
Ett kompetent försvar kräver hög nivå på förmågan. Detta inkluderar både teknik och kunnande. Det blir allt svårare för försvarsorganisationer att ha den höga nivån av kompetens som krävs för att försörja förmågan inom sin egen organisation. Att ha egen nationell utveckling och industriell förmåga innebär också att man måste ha kunskap om hur teknik …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Nyttan med försvarsexport
Hur bidrar export till Sveriges försvar? Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets- och försvarspolitiskt motiverat beslut. Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets- och försvarspolitiskt …
Läs mer