Hoppa till innehåll
19 sep 2023
Svensk förmåga i en osäker omvärld – en tidning från SOFF
Våra soldater och sjömän förtjänar de bästa förutsättningarna att skydda vårt samhälle. Försvarsmakten utvecklar dock inte ny teknik, utan de innovationer försvaret behöver för att möta en allt bredare hotbild finner du hos företag. Försvarsföretagen är på så sätt en vital del av försvarsförmågan. I föreningens första tidning från 2018 finner du ett antal exempel. …
Läs mer
19 sep 2023
Svensk förmåga i en osäker omvärld – en tidning från SOFF
Sverige behöver möta destabiliserande handlingar som syftar till att påverka Sverige politiskt, ekonomiskt och militärt. Skyddet av samhällets funktionalitet vilar på ett stort antal aktörer som tillsammans skapar en säkerhetsstruktur som ökar förmågan att försvara samhället. Årets tidning tar upp aktuella ämnen inom cyberförsvar och försvaret av Sverige – och vill öka kunskapen om hur …
Läs mer
Svensk försvarsförmåga i en osäker omvärld - en tematidning från SOFF
19 sep 2023
Svensk försvarsförmåga i en osäker omvärld – en tematidning från SOFF
För att uppmärksamma och väcka intresse för branschen ger vi den 21 september ut en specialtidning i Ny Teknik, en av landets största tekniktidningar med cirka 220 000 läsare. Tidningen kommer också nå ut till studenter på flera av landets mest prestigefulla högskolor och universitet samt följa med oss ut på vår turné på lärosätena …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 apr 2023
Arbetspapper nr. 1 – Företag bygger försvarsförmåga
Frihet och demokrati är inget givet, det har historien har visat oss. Idag, i en värld där många delar blir allt instabilare och där allt fler föds i auktoritära regimer, är en av statens viktigaste uppgifter att trygga säkerheten för sina medborgare och sitt territorium. För att Sverige och våra partnerländer i Norden, Europa och …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 apr 2023
Arbetspapper nr. 3 – Beroende till företag
Ett kompetent försvar kräver hög nivå på förmågan. Detta inkluderar både teknik och kunnande. Det blir allt svårare för försvarsorganisationer att ha den höga nivån av kompetens som krävs för att försörja förmågan inom sin egen organisation. Att ha egen nationell utveckling och industriell förmåga innebär också att man måste ha kunskap om hur teknik …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Nyttan med försvarsexport
Hur bidrar export till Sveriges försvar? Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets- och försvarspolitiskt motiverat beslut. Syftet med denna skrift är att belysa skälen till försvarsexport. Att det finns en svensk försvarsindustri har varit och är ett säkerhets- och försvarspolitiskt …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Strategisk Dialog 2.0 
 20 dialogpunkter som påverkar villkor, förutsättningar och möjligheter för svensk försvarslogistikförsörjning. Den internationella försvarsmarknaden och det globala försvarsindustriella landskapet befinner sig i en tid av stora omställningar som en konsekvens av globaliseringens förändringskraft och den säkerhetspolitiska och teknologiska utvecklingen. Den globala försvarsmaterielmarknaden har även fått en ökad betydelse för försvarslogistikförsörjningen, till del som en följd …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Nyttan med internationell samverkan
En rapport om trender, nyttor och våra rekommendationer. Detta dokument vill belysa värdet av internationell samverkan – och hur Sverige på bästa sätt positionerar oss i Europa och i världen. Den internationella försvarsmarknaden och det globala försvarsföretagslandskapet befinner sig i en tid av stora omställningarsom en konsekvens av globaliseringens förändringskraft och den säkerhetspolitiska och teknologiska …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Elva myter om försvarsföretagen 
De i Sverige verksamma försvarsföretagen anses ofta i den allmänna debatten ha egenintressen, vara ineffektiva och arbeta under samma förutsättningar som civil industri. Dessa myter om företagen är olyckliga och ger konsekvenser för marknaden – och därmed för nationell försvarsförmåga. Med det här dokumentet vill SOFF bemöta och nyansera myterna.  En myt i det politiska samtalet framförs …
Läs mer
3 jan 2023
Landrapport Österrike
Österrike är en parlamentarisk-demokratisk förbundsrepublik med en president som statsöverhuvud samt en kansler som leder den federala regeringen. Landet är uppdelat i nio regioner eller stater, på tyska Länder. Statsfunktionerna, lagstiftande och verkställande, är uppdelade mellan staten och regionerna. Landets regering är en koalition mellan Folkpartiet (ÖVP) och De gröna. Förbundskansler är Sebastian Kurz. Österrike …
Läs mer
Landrapport USA som försvarsmarknad
3 jan 2023
Landrapport USA
Det amerikanska försvarets budgetförslag för år 2024 (FY2024 Budget Request) uppgår till 842 miljarder dollar. Detta utgör en nominell minskning från 2023 års budget på 852 miljarder dollar, vilket kan förklaras utifrån det militära stödet till Ukraina om 35,7 miljarder dollar. Tillskotten mellan 2021 och 2024 visar dock en ökning på 137 miljarder dollar. Trenden …
Läs mer
Landrapport Tyskland som försvarsmarknad
3 jan 2023
Landrapport Tyskland
Västtyskland var en de grundande staterna i EU och blev medlemmar i Nato 1955. Det var även samma år som landets försvarsmakt Bundeswehr skapades. De väpnade styrkornas roll har sedan dess i huvudsak varit inriktade på försvar av landets egna territorium, snarare än utrikes intervention och internationella insatser. Pacifismen är, som en konsekvens av landets …
Läs mer