Hoppa till innehåll

Yttrande i samrådsprocess om europeisk försvarsindustristrategi (EDIS)

SOFF har beretts möjlighet att lämna underlag till EU-kommissionen inför kommande arbete med en europeiska försvarsindustristrategi (EDIS), som tillkännagavs av president von der Leyen tidigare i år. Skälet är att EU vill förbättra gemensam upphandling mellan medlemsstaterna och för att öka den tekniska och industriella förmågan att stödja Ukraina.

EDIS syftar till att utveckla medlemsstaternas försvarsförmåga och samtidigt stärka den europeiska tekniska och industriella basen de kommande åren. Som har bl.a. besvarat ett antal frågor (se bifogat), intervjuats och även medverkat i rådgivande workshops med kommissionen. Frågorna berör hur EU kan öka samordningen mellan medlemsstaternas upphandlingar, öka regelkonvergensen, stärka försörjningskedjorna, öka innovationen, nyttja de mindre företagens bättre samt öka takten på inflödet av teknik från civil sektor.