Hoppa till innehåll
21 mar 2024
Remissvar avseende kommissionens förordningsförslag om inrättandet av det europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIP) 2024 0061 (COD)
SOFF välkomnar Europeiska kommissionens förslag till en förordning om ett europeiskt försvarsindustriprogram ”European Defence Industry Programme” (EDIP). Det är en ambitiös text som i flera delar innehåller förslag på konkreta åtgärder.SOFF har aktivt bidragit till kommissionens samrådsprocess inför förslaget genom den europeiska branschorganisationen ”AeroSpace and Defence Industries Association of Europe” (ASD) samt genom bilaterala möten …
Läs mer
3 jan 2024
Yttrande i samrådsprocess om europeisk försvarsindustristrategi (EDIS)
SOFF har beretts möjlighet att lämna underlag till EU-kommissionen inför kommande arbete med en europeiska försvarsindustristrategi (EDIS), som tillkännagavs av president von der Leyen tidigare i år. Skälet är att EU vill förbättra gemensam upphandling mellan medlemsstaterna och för att öka den tekniska och industriella förmågan att stödja Ukraina. EDIS syftar till att utveckla medlemsstaternas …
Läs mer
Dokument saknar bild
29 dec 2023
Remissyttrande ”En modell för svensk försörjningsberedskap”
Svensk försörjningsberedskap är helt beroende av det privata näringslivet och företagen har generellt en stor vilja, innovationskraft och förmåga att bidra i att stärka försörjningsberedskapen. Våra medlemsföretag verkar på en global marknad med hård konkurrens och medlemsföretagen är allt från mindre företag med svenska ägare, till stora multinationella företag med utländska och/eller svenska ägare. Det …
Läs mer
Yttrande över ”Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter”
3 nov 2023
Yttrande över ”Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter”
Mot bakgrund av det försämrade säkerhetsläget anser Teknikföretagen och SOFF att MSB:s förslag till föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter är vällovligt och viktigt. Teknikföretagen och SOFF har dock ett antal reservationer beträffande förslagets utformning i dess nuvarande form. Dessa avser primärt otydligheter med förslaget som kan leda till svårigheter vid …
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över utkast till Försvarsmaktens föreskrift om signalskyddstjänst
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över betänkandet ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen” (SOU 2018:82)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen (UD2019/00979/NIS)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Synpunkter på kommande vägledning om grundläggande it-säkerhetsåtgärder (MSB)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande med anledning av en framtida digital strategi för Europa (I2019/01426/D)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Remissyttrande över förslaget om att mervärdesskatt och punktskatt för varor och tjänster som avser försvarsinsatser inom Nato även ska gälla försvarsinsatser (Fi2019/01770/S2)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande med anledning av pågående riskanalys av IT-säkerhet i svenska 5G-nät
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över promemoria ”Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst” (SOU 2018:92; I2019/00075/D)
Läs mer