Hoppa till innehåll
Dokument saknar bild
14 maj 2023
Remissyttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om stöd för ammunitionsproduktion (Fö2023/00937)
EU-kommissionen och dess medlemsstater har utvecklat och implementerat ett antal initiativ med mål att stärka den gemensamma säkerheten och försvarsområdet i stort. Syftet har varit att utveckla en mer konkurrenskraftig och integrerad försvarsmarknad. Exempel på initiativ är Europiska försvarsfonden (EDF) samt olika riktlinjer, tolkningsmeddelanden och lagstiftningar. Kommissionens förslag Rubricerade förslaget till ny förordning från kommissionen …
Läs mer
Dokument saknar bild
31 mar 2023
Så kan Sverige bli vinnare genom EDF
Så kan Sverige bli en vinnare: hur EDF påverkar svensk konkurrenskraft är en informationsfolder där vi fördjupar oss i Sveriges möjligheter att dra nytta av EDF. SVERIGE ÄR ETT HÖGTEKNOLOGISKT LAND vars tillväxt och arbetstillfällen är beroende av handel med andra länder, och den kompetens som finns hos våra företag och anställda. Mer än 1,2 …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Nyttan med internationell samverkan
En rapport om trender, nyttor och våra rekommendationer. Detta dokument vill belysa värdet av internationell samverkan – och hur Sverige på bästa sätt positionerar oss i Europa och i världen. Den internationella försvarsmarknaden och det globala försvarsföretagslandskapet befinner sig i en tid av stora omställningarsom en konsekvens av globaliseringens förändringskraft och den säkerhetspolitiska och teknologiska …
Läs mer