Hoppa till innehåll
21 mar 2024
Remissvar avseende kommissionens förordningsförslag om inrättandet av det europeiska försvarsindustriprogrammet (EDIP) 2024 0061 (COD)
SOFF välkomnar Europeiska kommissionens förslag till en förordning om ett europeiskt försvarsindustriprogram ”European Defence Industry Programme” (EDIP). Det är en ambitiös text som i flera delar innehåller förslag på konkreta åtgärder.SOFF har aktivt bidragit till kommissionens samrådsprocess inför förslaget genom den europeiska branschorganisationen ”AeroSpace and Defence Industries Association of Europe” (ASD) samt genom bilaterala möten …
Läs mer
21 feb 2024
European Defence Fund (EDF) – Interim Evaluation
SOFF Preliminary Comments Note: SOFF advocates for a comprehensive EDF interim review that integrates perspectives from both the industry and Member States. This approach aims to confirm the EDF’s effectiveness in fostering collaboration among Member States, while also boosting the competitiveness and technological capabilities of the EDTIB. SOFF and the EDF Since its inception in …
Läs mer
3 jan 2024
Yttrande i samrådsprocess om europeisk försvarsindustristrategi (EDIS)
SOFF har beretts möjlighet att lämna underlag till EU-kommissionen inför kommande arbete med en europeiska försvarsindustristrategi (EDIS), som tillkännagavs av president von der Leyen tidigare i år. Skälet är att EU vill förbättra gemensam upphandling mellan medlemsstaterna och för att öka den tekniska och industriella förmågan att stödja Ukraina. EDIS syftar till att utveckla medlemsstaternas …
Läs mer
Dokument saknar bild
14 maj 2023
Remissyttrande över EU-kommissionens förslag till förordning om stöd för ammunitionsproduktion (Fö2023/00937)
EU-kommissionen och dess medlemsstater har utvecklat och implementerat ett antal initiativ med mål att stärka den gemensamma säkerheten och försvarsområdet i stort. Syftet har varit att utveckla en mer konkurrenskraftig och integrerad försvarsmarknad. Exempel på initiativ är Europiska försvarsfonden (EDF) samt olika riktlinjer, tolkningsmeddelanden och lagstiftningar. Kommissionens förslag Rubricerade förslaget till ny förordning från kommissionen …
Läs mer
Dokument saknar bild
31 mar 2023
Så kan Sverige bli vinnare genom EDF
Så kan Sverige bli en vinnare: hur EDF påverkar svensk konkurrenskraft är en informationsfolder där vi fördjupar oss i Sveriges möjligheter att dra nytta av EDF. SVERIGE ÄR ETT HÖGTEKNOLOGISKT LAND vars tillväxt och arbetstillfällen är beroende av handel med andra länder, och den kompetens som finns hos våra företag och anställda. Mer än 1,2 …
Läs mer
Dokument saknar bild
13 mar 2023
Nyttan med internationell samverkan
En rapport om trender, nyttor och våra rekommendationer. Detta dokument vill belysa värdet av internationell samverkan – och hur Sverige på bästa sätt positionerar oss i Europa och i världen. Den internationella försvarsmarknaden och det globala försvarsföretagslandskapet befinner sig i en tid av stora omställningarsom en konsekvens av globaliseringens förändringskraft och den säkerhetspolitiska och teknologiska …
Läs mer