Hoppa till innehåll

Så kan Sverige bli vinnare genom EDF

Så kan Sverige bli en vinnare: hur EDF påverkar svensk konkurrenskraft är en informationsfolder där vi fördjupar oss i Sveriges möjligheter att dra nytta av EDF.

SVERIGE ÄR ETT HÖGTEKNOLOGISKT LAND vars tillväxt och arbetstillfällen är beroende av handel med andra länder, och den kompetens som finns hos våra företag och anställda. Mer än 1,2 miljoner människor i Sverige är sysselsatta inom produktion av exportberoende produkter samtidigt som svensk export står för nästan hälften av Sveriges samlade bruttonationalprodukt (Teknikföretagen, 2019).

Sverige är del av Europeiska unionen och dess frihandelsområde, vilket står för en femtedel av världens bruttonationalprodukt (Eurostat, 2020). Det är något som vi ska fortsätta dra nytta av. Men för att kunna återskapa en omfattande handel igen till följd av coronavirusets effekter på Sverige, Europa och resten av världen, behövs bland annat ökade finansiella medel. Behovet är enormt hos flera företag i Sverige.

Möjligt stöd från EDF

Coronapandemin slår hårt mot svenska teknikföretag, bland annat till följd av en vikande handel med andra länder. För varje arbetstillfälle inom teknikföretagen skapas uppskattningsvis ytterligare två arbetstillfällen inom andra näringar. Inom de högteknologiska industriföretagen är effekten ännu större, närmare tre ytterligare arbetstillfällen. Dessa företags existens och framgång är därför avgörande för att hela den svenska arbetsmarknaden ska kunna fungera och växa efter pandemin.

Här finns mycket att vinna, inte minst för industriberoende orter där en fungerande tillverknings industri kan vara tillväxtmotorn för området samt för de mindre företag som hittills inte har lyckats ta del av de pilotprojekt som sjösatts. Behovet av investeringar och kompetenshöjande insatser har sällan varit större än nu.