Hoppa till innehåll
19 sep 2023
Svensk förmåga i en osäker omvärld – en tidning från SOFF

Sverige behöver möta destabiliserande handlingar som syftar till att påverka Sverige politiskt, ekonomiskt och militärt. Skyddet av samhällets funktionalitet vilar på ett stort antal aktörer som tillsammans skapar en säkerhetsstruktur som ökar förmågan att försvara samhället. Årets tidning tar upp aktuella ämnen inom cyberförsvar och försvaret av Sverige – och vill öka kunskapen om hur …

Läs mer
Svensk försvarsförmåga i en osäker omvärld - en tematidning från SOFF
19 sep 2023
Svensk försvarsförmåga i en osäker omvärld – en tematidning från SOFF

För att uppmärksamma och väcka intresse för branschen ger vi den 21 september ut en specialtidning i Ny Teknik, en av landets största tekniktidningar med cirka 220 000 läsare. Tidningen kommer också nå ut till studenter på flera av landets mest prestigefulla högskolor och universitet samt följa med oss ut på vår turné på lärosätena …

Läs mer
31 aug 2023
Artificiell intelligens (AI) i säkerhet och försvar – krav och utmaningar

Artificiell Intelligens (AI) är inget nytt begrepp, men det är först på senare år som datorprestanda och tillgången till stora datamängder (Big Data) blivit tillräcklig för att styrkan i AI kan börja utnyttjas. En kombination av snabbare processorer, billiga och snabba minnen, effektiv kommunikation och kostnadseffektiva sensorer har tillsammans skapat helt nya förutsättningar. Utvecklingen går …

Läs mer
25 maj 2023
En nationell teknologi- och innovationsstrategi som främjar dual use

Det finns en tydlig koppling mellan förutsättningarna för en nationell kunskapsuppbyggnad inom civil forskning och teknikutveckling och Sveriges resiliens och försvarsförmåga. Sveriges försvarsförmåga bygger nämligen i hög grad på tillgång till avancerad kunskap och teknologier. Att framtidens tekniska lösningar är nyckeln till ett framgångsrikt försvar konstateras också i Natos framtidsagenda, NATO2030. Den teknikutveckling som efterfrågas …

Läs mer
31 mar 2023
Så kan Sverige bli vinnare genom EDF

Så kan Sverige bli en vinnare: hur EDF påverkar svensk konkurrenskraft är en informationsfolder där vi fördjupar oss i Sveriges möjligheter att dra nytta av EDF. SVERIGE ÄR ETT HÖGTEKNOLOGISKT LAND vars tillväxt och arbetstillfällen är beroende av handel med andra länder, och den kompetens som finns hos våra företag och anställda. Mer än 1,2 …

Läs mer
Third Offset Policy - En rapport om försvarsinnovationsinitiativet av Pål Jonson
8 mar 2016
Försvarsinnovationsinitiativet ”Third Offset Strategy” – en rapport

USA har nyligen sjösatt en ny strategi för att vidmakthålla sin militärtekniska dominans på global nivå. Det är tredje gången i historien som USA lanserar en sådan strategi. Syftet med försvarsinnovationsinitiativet är att säkra militärtekniska dominans på global nivå. Drivkrafterna för detta initiativ utgörs av växande regionala teknikdrivna hotbilder (A2AD), tilltagande stormaktsrivalitet men även nya …

Läs mer