Hoppa till innehåll

Svensk förmåga i en osäker omvärld – en tidning från SOFF

Sverige behöver möta destabiliserande handlingar som syftar till att påverka Sverige politiskt, ekonomiskt och militärt. Skyddet av samhällets funktionalitet vilar på ett stort antal aktörer som tillsammans skapar en säkerhetsstruktur som ökar förmågan att försvara samhället. Årets tidning tar upp aktuella ämnen inom cyberförsvar och försvaret av Sverige – och vill öka kunskapen om hur vi tillsammans kan bidra till stärkt förmåga.

För att nyttja Sveriges samlade resurser och effektivt försörja förmågan att skydda samhället måste säkerhetspolitik, teknik och marknad ses som en helhet. Tidningen illustrerar hur säkerhets- och försvarsmarknaden kan möta samhällets behov och hur nya lösningar kan skydda samhället.

SOFF:s tidning 2019 belyser bl.a.

  • Framtidens teknik ställer krav på snabba beslut – forskningschef Rickard Stridh, Försvarsmakten, om tekniska utvecklingen.
  • Försvarets utvecklingsbehov – generalmajor Michael Claesson, Försvarsmakten
  • Luftarenan och A2AD – Carl Bergqvist, chef för Flygvapnets 72. stridsflygdivision
  • SOFF:s tidning 2019 – ”Svensk förmåga i en osäker omvärld”
  • Sveriges it-säkerhetsskuld – Dag Hartelius, generaldirektör Försvarets radioanstalt (FRA)
  • Vad innebär EU:s cybersäkerhetsakt – Dag Ströman, verksamhetschef på Sveriges certifieringsorgan för it-säkerhet (CSEC)
  • Försvarsmaktens pilotprojekt med cybersoldater – överste Patrik Ahlgren, sektionschef för cyberförsvar i Försvarsmaktens ledningsstab
  • Säkerhetsskydd och de nya kraven – Martin Waern, SRS och ordförande SOFFs medlemsgrupp för säkerhetsskydd
  • Upphandling av komplexa system – Marie Louise Rösiö, chef C2 Lednings-systemmateriel, Försvarets materielverk (FMV)
  • Gripen – the smart fighter bidrar till säkerhet – Joel Olofsson, Aircraft Manager Gripen Support, Försvarets materielverk (FMV)