Hoppa till innehåll

En nationell teknologi- och innovationsstrategi som främjar dual use

Det finns en tydlig koppling mellan förutsättningarna för en nationell kunskapsuppbyggnad inom civil forskning och teknikutveckling och Sveriges resiliens och försvarsförmåga. Sveriges försvarsförmåga bygger nämligen i hög grad på tillgång till avancerad kunskap och teknologier. Att framtidens tekniska lösningar är nyckeln till ett framgångsrikt försvar konstateras också i Natos framtidsagenda, NATO2030. Den teknikutveckling som efterfrågas sker nu i betydande del inom den civila teknikindustrin, och inte bara inom traditionella försvarsföretag. Detta slås fast av Försvarsmakten i myndighetens Perspektivstudie som anger inriktningen till 2045. Försvarsmaktens slutsats behöver därför avspeglas i hur forsknings- och innovationspolitiken utformas framöver.

Civil forskning och försvarsrelaterad forskning är till stor del två sidor av samma mynt men organiseras i dag som separata sektorer i Sverige. Det fungerar inte länge eftersom den forskning som bedrivs av industrin ofta resulterar i teknologier som har dubbla användningsområden, så kallad dual use. Dual use är en term som beskriver användningsområden som både är avsedda för civila och försvarsmässiga ändamål.

SOFF och Teknikföretagen föreslår därför att regeringen tar fram en nationell teknologi- och innovationsstrategi. Vi vill även ge Försvarsmakten en tydligare roll i det civila forsknings- och innovationssystemet samt att vi, tillsammans, måste säkerställ att aktörer i det svenska forsknings- och innovationssystemet har kunskap om spionage.