Hoppa till innehåll

Arbetspapper nr. 1 – Företag bygger försvarsförmåga

Frihet och demokrati är inget givet, det har historien har visat oss. Idag, i en värld där många delar blir allt instabilare och där allt fler föds i auktoritära regimer, är en av statens viktigaste uppgifter att trygga säkerheten för sina medborgare och sitt territorium.

För att Sverige och våra partnerländer i Norden, Europa och USA fortsatt ska vara ett hem för frihet och demokrati behövs konkurrenskraftiga företag. Företag bidrar till våra medborgares säkerhet och frihet genom att ge försvarsmakter de nödvändiga medlen de behöver för att skydda oss. Förmåga att försvara samhället ökar genom samarbeten mellan försvarsmakter, industri och i synergier med andra områden.

Försvarsmakter behöver företag. En försvarsmakt kan endast fullgöra sin roll om den är utrustad med de resurser
och teknologier som är nödvändiga för att på ett snabbt och effektivt sätt möta hoten. Idag besitter många företag den nödvändiga tekniska kunskapen och förståelse som försvaret som kund kan gynnas av.

Företag kan tillgodose och ibland skräddarsy krav för att utveckla och leverera lösningar till försvarsmakter. Det finns därför idag viktiga kopplingar mellan politik, förmåga och företag.

Hur företag kan bidra till att försvara samhällen? Detta är nummer ett av totalt nio arbetspapper framtagna av SOFF:s medlemsgrupper för att utvecklas i dialog med ekosystemets aktörer.