Hoppa till innehåll

Svensk förmåga i en osäker omvärld – en tidning från SOFF

Våra soldater och sjömän förtjänar de bästa förutsättningarna att skydda vårt samhälle.

Försvarsmakten utvecklar dock inte ny teknik, utan de innovationer försvaret behöver för att möta en allt bredare hotbild finner du hos företag. Försvarsföretagen är på så sätt en vital del av försvarsförmågan.

I föreningens första tidning från 2018 finner du ett antal exempel. Läs gärna om;

  • Fd ÖB Sverker Göransson ger sin syn på vad som är viktigt för försvarsförmåga
  • Fredrik Robertsson (Försvarsmakten) berättar om cyberförsvaret
  • Richard Stridh (Försvarsmakten) och Mikael Frisell (FMV) om den framtida stridsmiljön
  • Martin Carlsson-Wall (Handelshögskolan) om försvarsmarknadens logik
  • Mats Klintäng (Försvarsmakten) och Tuija Karanko (Finska SOFF) om totalförsvarets återuppbyggande
  • Riksdagspartierna om försvarspolitiskt samarbete, cyberförsvar och anslaget för försvarsforskning
  • Christer Fuglesang och Martin Anderberg (Försvarsmakten) om rymdens betydelse för försvaret