Hoppa till innehåll

Remissyttrande över ”Sveriges tillträde till vissa Natoavtal” (Ds 2023:22)

Handeln med andra länder har en betydande inverkan på Sveriges relationer, beroende och möjligheter till samarbete med dessa länder. Teknologi påverkar inte bara vår säkerhet och försvar, utan också vår konkurrenskraft och välfärd. Faktum är att nio av tio kunder för företag inom detta område är utländska försvarsmakter, och två tredjedelar av företagens omsättning kommer från exportverksamhet. Dessa företag har en internationell karaktär och är högt specialiserade med omfattande internationellt samarbete. Samarbete inom försvarssektorn bygger på förtroende när det gäller hantering av information, kompetens och teknologi. Det är därför av yttersta vikt att Sverige undviker nationella särregler och i stället främjar internationellt samarbete. Det är värt att notera att reglerna om försvarsuppfinningar hittills i huvudsak har varit nationellt orienterade.