Hoppa till innehåll
Dokument saknar bild
3 okt 2023
Remissyttrande över ”Sveriges tillträde till vissa Natoavtal” (Ds 2023:22)
Handeln med andra länder har en betydande inverkan på Sveriges relationer, beroende och möjligheter till samarbete med dessa länder. Teknologi påverkar inte bara vår säkerhet och försvar, utan också vår konkurrenskraft och välfärd. Faktum är att nio av tio kunder för företag inom detta område är utländska försvarsmakter, och två tredjedelar av företagens omsättning kommer …
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över utkast till Försvarsmaktens föreskrift om signalskyddstjänst
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över betänkandet ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen” (SOU 2018:82)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över betänkandet ”Synpunkter på kommande vägledning om grundläggande kryptering
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över utredningen av konsekvenserna av ett svenskt tillträde till konventionen om förbud mot kärnvapen (UD2019/00979/NIS)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Synpunkter på kommande vägledning om grundläggande it-säkerhetsåtgärder (MSB)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande med anledning av en framtida digital strategi för Europa (I2019/01426/D)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Remissyttrande över förslaget om att mervärdesskatt och punktskatt för varor och tjänster som avser försvarsinsatser inom Nato även ska gälla försvarsinsatser (Fi2019/01770/S2)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande med anledning av pågående riskanalys av IT-säkerhet i svenska 5G-nät
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Yttrande över promemoria ”Kompletterande förslag till betänkandet Frekvenser i samhällets tjänst” (SOU 2018:92; I2019/00075/D)
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Skrivelse nationellt center för cybersäkerhet
Läs mer
Dokument saknar bild
29 sep 2023
Begäran om förtydligande avseende legotillverkning
Läs mer