Hoppa till innehåll

En vägledning för att motverka företagsspionage

”Skydda forskning och kunskap” är en vägledning för att motverka företagsspionage vid forskningssamarbeten. Sverige är ett världsledande innovationsland med framgångsrika teknikföretag och därför särskilt intressant för spionage, ett faktum som Säkerhetspolisen har påtalat under flera år. För att hjälpa företag och andra aktörer inom innovationssystemet har Teknikföretagen tillsammans med Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) tagit fram en vägledning för att motverka företagsspionage vid forskningssamarbeten.

Vägledning vänder sig till aktörer som samarbetar med forskande och utvecklande företag. Primär målgrupp är därför institut, lärosäten och teknikparker. I fokus för vägledningen står företagsspioneri, det vill säga den otillbörliga form av informationsinhämtning som riktas mot näringslivet för att nå konkurrensfördelar.

Syftet med vägledning är att belysa viktiga aspekter som ger bättre möjlighet att integrera en säkerhetsdimension vid forskningssamarbeten. Fokus är på samarbeten i allmänhet och internationella samarbeten i synnerhet. Utgångspunkten är att beaktande av säkerhet ökar möjligheten att arbeta mer effektivt tillsammans och minskar risken för att den framtida konkurrenskraften äventyras. Vägledningen vänder sig primärt till företrädare på institut, lärosäten och teknikparker som ansvarar för, eller bedriver, forskningssamarbeten med näringslivet. Innehållet har dock relevans för alla som arbetar med forskning, utveckling och innovation.

Vägledningen visar på åtgärder som en organisation kan vidta inför, under och efter ett samarbete. Beroende på verksamhetens omfattning eller karaktär är det av stor betydelse att identifiera och prioritera risker.

Enligt uppgift från Säkerhetspolisen har företagsspioneriet i Sverige under de senaste åren nått alarmerande nivåer och tagit sig nya former. Två aspekter är särskilt tydliga. För det första är spionaget i stor utsträckning orkestrerat från statsunderstödda utländska aktörer och för det andra är lärosäten, institut och teknikparker som samarbetar med företag i ökande grad primära måltavlor. Prislappen för de direkta skador företagsspioneriet genererar uppgår årligen till flera miljarder kronor.

Som underlag har information primärt inhämtats från Säkerhetspolisen, Teknikföretagen, Australian Strategic Policy Institute (ASPI), australiensiska Department of Education, Skills and Employment, brittiska Centre for the Protection of National Infrastructure (CPNI) och Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).